الگو:جعبه اطلاعات بنای مذهبی

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جعبه اطلاعات بنای مذهبی
اطلاعات اوليه

طرز استفاده[ویرایش مبدأ]

{{جعبه اطلاعات بنای مذهبی
| عنوان      =
| تصویر      =
| اندازه تصویر   =
| توضیح تصویر   =
| بنيانگذار    =
| تأسیس      =
| کاربری      =
| مکان       =
| نام‌های دیگر   =
| وقایع مرتبط   =
| تخریب      =
| ظرفیت      =
| وضعیت      =
| مساحت      =
| امکانات     =
| شماره ثبت    =
| معمار      =
| سبک       =
| بازسازی     =
| وبگاه      = 
}}

جهت بناهای مذهبی

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
عنوانعنوان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تصویرتصویر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اندازه تصویراندازه تصویر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
توضیح تصویرتوضیح تصویر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بنيانگذاربنيانگذار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تأسیستأسیس

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کاربریکاربری

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مکانمکان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام‌های دیگرنام‌های دیگر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
وقایع مرتبطوقایع مرتبط

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ظرفیتظرفیت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مساحتمساحت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
وضعیتوضعیت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
امکاناتامکانات

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شماره ثبتشماره ثبت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
معمارمعمار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سبکسبک

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بازسازیبازسازی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
وبگاهوبگاه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری