الگو:درباره

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش مبدأ]

  • {{درباره|استفادهٔ یکم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم|استفادهٔ سوم|صفحهٔ سوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم|و|صفحهٔ سوم}}

جستارهای وابسته[ویرایش مبدأ]

این الگو در قالب "این صفحه در مورد ... برای دیگر کاربردها ..." برای ایجاد سرنویس درباره است.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
درباره صفحه1

بدون توصیف

رشتهضروری
دیگر توضیح صفحه ۱2

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۱3

بدون توصیف

مقدار خودکار
صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۲4

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۲5

بدون توصیف

صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۳6

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۳7

بدون توصیف

صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۴8

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۴9

بدون توصیف

صفحهاختیاری
بخشبخش

بدون توصیف

مقدار خودکار
بلی
رشتهاختیاری