علی بن ابراهیم مجاب(ع)

از ویکی حج
امامزاده
علی بن ابراهیم مجاب(ع)
امامزاده علی بن ابراهیم مجاب.jpg
نام علی بن ابراهیم مجاب(ع)
کنیه ابوالحسن
مدفن ایران _ سیرجان
محل زندگی سیرجان
پدر ابراهیم مجاب(ع)
فرزند(ان) یک پسر به‌نام ابوجعفر محمد و یک دختر به نام ام‌الحسین

علی بن ابراهیم مجاب(ع) یکی از فرزندان ابراهیم مجاب(ع) و از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است، که قبر وی در سیرجان مورد توجه شیعیان است.

از نسل ایشان در سیرجان، اشخاصی به‌وجود آمده‌اند و نقابت و سرپرستی سادات آنجا را برعهده داشته‌اند. وی به سیرجان مهاجرت کرد و در آنجا صاحب یک پسر به‌نام ابوجعفر محمد و یک دختر به نام ام‌الحسین شد.

معرفی اجمالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

علی بن ابراهیم مجاب، مکنّی به ابوالحسن، سیدی جلیل‌القدر و عظیم‌الشان بود. او به سیرجان مهاجرت کرد و در آنجا صاحب یک پسر به نام ابوجعفر محمد و یک دختر به نام ام‌الحسین شد.[۱]

«عبیدلی نسّابه»، (متوفای 4٣5ه. ق) تصریح دارد که علی بن ابراهیم مجاب، به سیرجان کرمان مهاجرت کرد و صاحب یک فرزند معقّب به نام ابوجعفر محمد بود که از او نیز دو فرزند به نام‌های علی و حسین به وجود آمده است.[۲]

دیدگاه مورخان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نویسنده کتاب الشجرة المبارکة و ابوطالب مروزی با اشاره به محل سکونت سیدعلی بن ابراهیم مجاب در سیرجان کرمان می‌نویسد: «از نسل او در سیرجان، اشخاصی به وجود آمده‌اند و نقابت و سرپرستی سادات آنجا را برعهده داشته‌اند».[۳]

آیت‌الله رحمتی، سیدعلی را کوچک‌تر از دو برادرش محمد و موسی می‌داند.[۴] مشهور است که وی پس از شکست قیام یحیی بن عمر بن یحیی در سال 248ه. ق به سیرجان گریخت و تا سال ٢٧٣ در قید حیات بود.[۵]

مکان قبر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

آیت‌الله مرعشی نجفی، قبر امامزاده علی را در سیرجان کرمان می‌داند[۶] و زیارتگاه با شکوه وی هم‌اکنون در ٩ کیلومتری جنوب شرقی شهر سیرجان، کنار روستای قلعه‌سنگ قرار دارد و یکی از معتبرترین زیارتگاه‌های سیرجان و استان کرمان و از زیارتگاه‌های مهم ایران است.[۷]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 1. منتقلة الطالبیة، ص١٧٩.
 2. تهذیب الانساب، ص١65 و ١66.
 3. الشجرة المبارکة، ص١٠٣؛ الفخری، ص١6. همچنین ر. ک: عمدة الطالب، ص٢45؛ مناهل الضرب، ص4٧4؛ النفحة العنبریة، ص٩٠؛ التذکرة، ص١46؛ بدایع الانساب، ص4١؛ اختران تابناک، ج١، ص5٧٠.
 4. انجاز العدات، ص١٣١.
 5. امامزاده محمد و سید ابوالوفاء کوهدشت، ص 6٨ و 6٩.
 6. تاریخ سیرجان، ص١5٧.
 7. پیغمبر دزدان، ص٢٢١؛ تاریخ سیرجان، ص ١5٨ و ١6١؛ فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های استان کرمان، شهرستان سیرجان، ص١٧٩؛ امامزاده محمد و سید ابوالوفاء کوهدشت، ص 5٩ و 6٢.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

این مقاله برگرفته از کتاب ابراهیم مجاب مدفون در حائر حسینی، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم. بخش «احمد بن ابراهيم مجاب»، ص28-32، است.
 • انجاز العدات في احوال السادات، محمد رحمتي،١۴٢٠ه. ق - ١٣٧٨ه. ش.
 • تاریخ سیرجان، علی‌اکبر وثوقی‌رهبری، مرکز کرمان‌شناسی.
 • النفحة العنبريه فى أنساب خيرالبريه، سيد محمدكاظم بن أبى‌الفتوح بن سليمان يمانى موسوى، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى، ١۴١٩ه .ق.
 • اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر علی بن محمد الجزری (درگذشت ۶۳۰ق)، بیروت، دار صادر، ۱۴۰۰ق.
 • الشجرة المباركة فى انساب الطالبيه، امام فخر رازى، چاپ دوم، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى، ١۴١٩ه .ق.
 • عمدة الطالب فى انساب آل ابى‌طالب، جمال‌الدين احمدبن على بن الحسين بن على بن مهنا (ابن عنبه اصغرى داوودى حسينى)، لجنة احياء تراث، بيروت، منشورات دارالكتب الحياة، بى‌تا.
 • منتقلة الطالبيه، ابواسماعيل ابراهيم بن ناصر (ابن طباطبا)، تحقيق: سيدمحمد مهدوى سيدحسن خرسان، نجف اشرف، انتشارات مكتبه حيدريه، ١٣٨٨ه .ق، افست، قم، ١٣٧٧ه .ش.
 • مناهل الضرب فى انساب العرب، سيدجعفر الاعرجى نجفى حسينى، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى، ١۴١٩ه .ق.
 • الفخرى فى أنساب الطالبيين، عزيزالدين ابى‌طالب اسماعيل ابن الحسين بن محمدبن الحسين بن احمد المروزى الازورقاى، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى، ١۴٠٩ه .ق.