کتابخانه علامه امینی

از ویکی حج

کتابخانه ای در نجف اشرف در بازار حویش که حاوی کتاب های علامه امینی است. ایشان از این کتاب ها در تحقیقات مختلف از جمله در نگارش اثر فاخر الغدیر بهره گرفته بود. این کتابخانه مدفن علامه امینی نیز هست.