سوره فتح

از ویکی حج

سوره فتح از سوره‌های مدنی قرآن کریم که در سال ششم هجری نازل شد. خداوند در آیه نخست از پیروزی آشکاری یاد می‌کند که برای پیامبر(ص) پیش آمده است. مفسران احتمال داده اند که این آیه به صلح حدیبیه یا فتح مکه یا فتح خیبر اشاره کرده است. در آیات دیگر این سوره نیز به حوادثی از وقایع عصر پیامبر اشاره شده است.

معرفی سوره[ویرایش | ویرایش مبدأ]

این سوره چهل و هشتمین سوره قرآن است و در جزء 26 قرآن قرار گرفته است. 29 آیه دارد و از سوره‌های مدنی است.

فتح مبین[ویرایش | ویرایش مبدأ]

آیه نخست سوره فتح چنین است:

درباره معنا و مصداق فتح مبین که در آیه نخست این سوره آمده چهار نظریه مطرح شده است: بیشتر مفسران فتح مبین را صلح حدیبیه می‌دانند.[۱] طبق نظری دیگر، مراد از فتح مبین فتح مکه است. مدافعان این نظر برآنند که معنای انا فتحنا لک این است که خداوند فتح مکه در آینده برای پیامبر مقدر کرده است. در قول دیگری گفته شده فتح مبین ناظر به فتح خیبر است.[۲]

آیه رضوان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

آیه هجدهم سوره فتح درباره بیعت صحابه با رسول خدا(ص) در عُمره ناتمام سال ششم است. این آیه گویای خشنودی خداوند از مؤمنان صادق در بیعت با پیامبر(ص) است. از آن‌جا که در این آیه از مؤمنان اظهار رضایت شده، آن را «آیه رضوان» گفته‌اند[۳]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. جامع البیان، ج26& ص 43؛ المحرر الوجیز، ج5، ص 259؛ المیزان، ج18، ص 252
  2. مجمع البیان، ج9، ص 167
  3. تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ الاصفی، ج۲، ص۱۱۸۱؛ بحارالانوار، ج۲۰، ص۳۵۴.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]