تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ‏۲۳:۲۵
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲

نو    ‏۲۲:۵۱  موسوعه رد شبهات، قرآن(کتاب)‏‏ ۹ تغییر تاریخچه +۱۰٬۸۸۹ [عاطفه فتاحی‏ (۹×)]
     
‏۲۲:۵۱ (فعلی | قبلی) عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۴۹ (فعلی | قبلی) +۹۷۲ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۴۵ (فعلی | قبلی) +۱۲۵ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۱۸ (فعلی | قبلی) +۲۳۳ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۱۲ (فعلی | قبلی) +۳٬۰۲۴ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۱:۲۴ (فعلی | قبلی) +۳۴ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۱:۲۳ (فعلی | قبلی) +۱۸ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۱:۱۸ (فعلی | قبلی) +۳٬۹۸۷ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۲۰:۲۳ (فعلی | قبلی) +۲٬۴۹۵ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «موسوعه رد شبهات، قرآن، کتابی است که با محوریت موضوع قرآن، شبهاتی که وهابیت ب...» ایجاد کرد
     ‏۲۲:۴۴  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Abbassehati‏ (۲×)؛ عاطفه فتاحی‏ (۴×)]
     
‏۲۲:۴۴ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها پرونده:موسوعه رد شبهات قرآن.png را بارگذاری کرد ‏
     
‏۲۲:۳۹ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها پرونده:موسوعه رد شبهات،قرآن.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۲۲:۳۰ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها پرونده:مجموعه آثارفاجعه منا.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۲۲:۲۴ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها پرونده:مجموعه آثار قاجعه منا.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۶:۵۳ Abbassehati بحث مشارکت‌ها پرونده:قرن المنازل.jpg را بارگذاری کرد ‏
     
‏۱۵:۵۶ Abbassehati بحث مشارکت‌ها پرونده:یلملم.jpg را بارگذاری کرد ‏(یکی از مواقیت پنجگانه)
نو    ‏۲۲:۳۵  مجموعه آثار فاجعه منا(کتاب)‏‏ ۱۰ تغییر تاریخچه +۹٬۴۵۲ [عاطفه فتاحی‏ (۱۰×)]
     
‏۲۲:۳۵ (فعلی | قبلی) +۱۳۶ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۳۳ (فعلی | قبلی) عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۲۲:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱۲۶ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۲۵ (فعلی | قبلی) +۲۸۲ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) +۵۵ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۴۷ (فعلی | قبلی) +۲۸۵ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) -۳۹ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
نو    
‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) +۸٬۶۰۳ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «بعثه مقام معظم رهبری بر پایه منویات رهبر انقلاب و نیز رسالت ذاتی خویش و همچنی...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۶:۵۴  قرن المنازل‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۸٬۴۲۸ [Abbassehati‏ (۳×)]
     
‏۱۶:۵۴ (فعلی | قبلی) +۴۲ Abbassehati بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۶:۰۵ (فعلی | قبلی) +۷۵۸ Abbassehati بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۵:۴۵ (فعلی | قبلی) +۴۷٬۶۲۸ Abbassehati بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «قرن المنازل یکی از پنج میقات برای عمره تمتع است، میقات، مکان‌های مشخصی اس...» ایجاد کرد
نو    ‏۱۶:۰۱  یلملم‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۷٬۵۶۰ [Abbassehati‏ (۳×)]
     
‏۱۶:۰۱ (فعلی | قبلی) +۷۳۳ Abbassehati بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۳۷ (فعلی | قبلی) Abbassehati بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) +۴۶٬۸۲۳ Abbassehati بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «يلملم یکی از پنج میقات برای عمره تمتع است، میقات، مکان‌های مشخصی است در ع...» ایجاد کرد
نو    ‏۰۹:۰۲  مجموعه آثار فاجعه منا، جلد اول(کتاب)‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۴۱۶ [عاطفه فتاحی‏ (۴×)]
     
‏۰۹:۰۲ (فعلی | قبلی) عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۰ (فعلی | قبلی) عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) +۲۹۷ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
نو    
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۰۱ عاطفه فتاحی بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «نخستین جلد این مجموعه شامل دو بخش است. بخش اول شامل روزشمار وقایع مربوط به ای...» ایجاد کرد

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲

نو    ‏۱۸:۱۳  حذیفه بن یمان تفاوتتاریخچه +۳۸٬۹۳۷ Abbassehati بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «حُذَیفَة بن یَمان: کارگزار، کاتب و رازدار پیامبر(ص) بود ایشان در یثرب مسل...» ایجاد کرد
     ‏۱۵:۴۰  کاربر:Abbasahmadi1363/صفحه تمرین3‏‏ ۱۰ تغییر تاریخچه -۱۶ [Abbasahmadi1363‏ (۱۰×)]
     
‏۱۵:۴۰ (فعلی | قبلی) -۶۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۳۹ (فعلی | قبلی) -۴۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۳۹ (فعلی | قبلی) +۱۰۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۳۵ (فعلی | قبلی) -۱٬۱۱۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) +۱۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۵:۱۵ (فعلی | قبلی) +۱٬۰۹۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۰:۱۳ (فعلی | قبلی) ۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۰:۱۳ (فعلی | قبلی) +۱۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۰:۱۲ (فعلی | قبلی) -۳۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۱:۳۵  کاربر:A.h.fz تفاوتتاریخچه +۱۱۶ A.h.fz بحث مشارکت‌ها صفحه‌ای تازه حاوی «هزاره افغانستانم و مقیم ایران. اینجا می‌نویسم تا آگاهی بیفزایم.» ایجاد کرد
 جز   ‏۱۱:۳۳  سفرنامه ابن جبیر‏‏ ۲ تغییر تاریخچه -۱۵۰ [A.h.fz‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۱:۳۳ (فعلی | قبلی) -۱۷۳ A.h.fz بحث مشارکت‌ها اصلاح املایی و نگارشی←‏از اندلس تا اسکندریه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
 جز   
‏۱۰:۱۹ (فعلی | قبلی) +۲۳ A.h.fz بحث مشارکت‌ها اصلاح اشتباهات املایی و نگارشی←‏از اندلس تا اسکندریه
 جز   ‏۰۰:۱۹  فهرست مکان‌های عراق تفاوتتاریخچه +۲۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها added Category:فهرست‌ها using HotCat