تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱ ‏۰۰:۰۷
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۱۳:۰۱  احرام تفاوتتاریخچه +۲۳ Hosainahmadi بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۲:۵۷  محرمات احرام تفاوتتاریخچه +۳۶ Hosainahmadi بحث مشارکت‌ها

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۱

     ‏۰۸:۳۱  ویکی حج:مداخل مورد نیاز‏‏ ۲۰ تغییر تاریخچه +۸۹۷ [Abbasahmadi1363‏ (۲۰×)]
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) +۲۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏محرمات احرام
     
‏۰۸:۱۸ (فعلی | قبلی) +۲۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏ماه‌ها و روزها
     
‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) +۲۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏احکام طواف
     
‏۰۸:۰۲ (فعلی | قبلی) +۴۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏احکام طواف
     
‏۰۸:۰۱ (فعلی | قبلی) +۲۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مستحبات حج
     
‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) +۵۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مستحبات احرام
     
‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) +۲۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مستحبات حج
     
‏۰۷:۴۸ (فعلی | قبلی) +۳۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دیگر احکام
     
‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) +۳۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دیگر احکام
     
‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) +۹۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏احکام طواف
     
‏۰۷:۴۱ (فعلی | قبلی) +۸۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏احکام طواف
     
‏۰۷:۳۹ (فعلی | قبلی) +۹۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مواقیت
     
‏۰۷:۳۸ (فعلی | قبلی) +۲۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مواقیت
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) +۴۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مواقیت
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) +۱۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دیگر احکام
     
‏۰۷:۳۵ (فعلی | قبلی) +۲۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دیگر موارد
     
‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) +۴۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دیگر احکام
     
‏۰۷:۲۹ (فعلی | قبلی) +۲۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏احکام طواف
     
‏۰۷:۲۵ (فعلی | قبلی) +۷۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دیگر احکام
     
‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) +۵۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏احکام طواف
نو    ‏۰۸:۲۸  مواقیت پنچگانه تفاوتتاریخچه +۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به میقات برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۲۸  میقات‌های پنچ‌گانه تفاوتتاریخچه +۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به میقات برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۲۸  مواقیت تفاوتتاریخچه +۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به میقات برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۲۳  مطاف تفاوتتاریخچه +۳۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به طواف برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۲۳  مصدود تفاوتتاریخچه +۴۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به احصار و صد برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۰۸:۲۱  سعی تفاوتتاریخچه +۲۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏شروع از صفا و ختم به مروه
 جز   ‏۰۸:۲۰  مسعی تفاوتتاریخچه +۵۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها added Category:مکان‌های مرتبط به حج using HotCat
     ‏۰۸:۱۷  الگو:احکام احرام عمودی تفاوتتاریخچه +۵۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۰۸:۰۷  غسل احرام تفاوتتاریخچه +۵۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به مستحبات احرام برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۰۵  رداء تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به لباس احرام برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۰۴  خلوق تفاوتتاریخچه +۳۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به بوی خوش برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۰۴  خلوق کعبه تفاوتتاریخچه +۳۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به بوی خوش برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۰۰  جمره وسطی تفاوتتاریخچه +۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به جمرات برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۰۰  جمره عقبی تفاوتتاریخچه +۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به جمرات برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۸:۰۰  جمره اولی تفاوتتاریخچه +۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به جمرات برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۷:۵۹  ازار تفاوتتاریخچه +۹۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به لباس احرام برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۷:۵۹  جامه احرام تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به لباس احرام برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۷:۴۰  رفض تفاوتتاریخچه +۴۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حج ناتمام برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۰۷:۲۳  حجر الاسود تفاوتتاریخچه +۳۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۰۷:۲۰  سنگ حجرالاسود تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حجر الاسود برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۷:۱۹  سنگ حجر الاسود تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حجر الاسود برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۷:۰۰  حج بردگان تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حج محجوران برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۷:۰۰  حج برده تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حج محجوران برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۷:۰۰  حج بی‌هوش تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حج محجوران برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۶:۵۹  حج کم‌توان ذهنی تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حج محجوران برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۰۶:۵۹  حیدرعلی جلالی خمینی تفاوتتاریخچه +۳۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۰۶:۵۷  حج ورشکسته تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حج محجوران برچسب: تغییر مسیر جدید
نو    ‏۰۶:۵۷  حج سفیه تفاوتتاریخچه +۴۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها تغییرمسیر به حج محجوران برچسب: تغییر مسیر جدید