تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۰۶:۱۸
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۵۵  الگو:منابع تفاوتتاریخچه Engineer بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۲:۵۳  الگو:پانویس تفاوتتاریخچه Engineer بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۲:۵۲  حمد جاسر تفاوتتاریخچه +۱۲۸ Engineer بحث مشارکت‌ها اصلاح سجاوندی، ابرابزار
     ‏۱۲:۰۷ سیاههٔ حذف Engineer بحث مشارکت‌ها صفحهٔ عجوز قریش را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#تغییر_مسیر عجوز قریش» و تنها مشارکت‌کننده «E ebrahimi (بحث)» بود)
     ‏۱۲:۰۶ سیاههٔ اختیارات کاربر Engineer بحث مشارکت‌ها دسترسی تعمیرکار تغییرمسیرها را از گروه (هیچ) به automoderated user تغییر داد ‏
     ‏۱۲:۰۵  مکتبه صاحب الذریعه تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از کتابخانه آقابزرگ تهرانی به کتابخانه صاحب الذریعه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  مكتبة صاحب الذريعة تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از کتابخانه آقابزرگ تهرانی به کتابخانه صاحب الذریعه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  مکتبة صاحب الذریعة تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از کتابخانه آقابزرگ تهرانی به کتابخانه صاحب الذریعه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کتابخانه آقا بزرگ تهراني تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از کتابخانه آقابزرگ تهرانی به کتابخانه صاحب الذریعه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کتابخانه شیخ آقا بزرگ تهرانی تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از کتابخانه آقابزرگ تهرانی به کتابخانه صاحب الذریعه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کتابخانه آقا بزرگ تهرانی تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از کتابخانه آقابزرگ تهرانی به کتابخانه صاحب الذریعه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  كتابخانه آقابزرگ تهراني تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از کتابخانه آقابزرگ تهرانی به کتابخانه صاحب الذریعه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  مزار دختران رسول الله تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از حرم دختران رسول الله(ص) به حرم دختران رسول خدا(ص) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  نبرد بنی‌نضیر تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از غزوه بنی‌نضیر به جنگ بنی‌نضیر در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  مرقد امام علی بن ابی‌طالب(ع) تفاوتتاریخچه +۱۷ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از حرم امام علی به آستان مقدس امام علی(ع) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  محمد حرزالدين تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از محمد حرز الدین به محمد حرزالدین در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  مرقد امام علی(ع) تفاوتتاریخچه +۱۳ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از حرم امام علی(ع) به آستان مقدس امام علی(ع) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروانسرای قایتبای تفاوتتاریخچه -۱۱ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط سلطان قایتبای به رباط قایتبای در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروان سرای قایتبای تفاوتتاریخچه -۱۱ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط سلطان قایتبای به رباط قایتبای در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروان سرای سلطان قایتبای تفاوتتاریخچه -۱۱ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط سلطان قایتبای به رباط قایتبای در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروان‌سرای سلطان قایتبای تفاوتتاریخچه -۱۱ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط سلطان قایتبای به رباط قایتبای در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروانسرای سلطان قایتبای تفاوتتاریخچه -۱۱ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط سلطان قایتبای به رباط قایتبای در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروانسرای ابوسماحه تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابو سماحه به رباط ابوسماحه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروان سرای ابوسماحه تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابو سماحه به رباط ابوسماحه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروان سرای ابو سماحه تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابو سماحه به رباط ابوسماحه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروانسرای ابو سماحه تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابو سماحه به رباط ابوسماحه در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروان سرای ابن‌منده تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابن منده به رباط ابن‌منده در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروان سرای ابن منده تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابن منده به رباط ابن‌منده در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروانسرای ابن‌منده تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابن منده به رباط ابن‌منده در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  کاروانسرای ابن منده تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از رباط ابن منده به رباط ابن‌منده در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه موی پیامبر(قندهار) تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه تار موی پیامبر(قندهار) به زیارتگاه تار موی پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه موی پیامبر (قندهار) تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه تار موی پیامبر(قندهار) به زیارتگاه تار موی پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه تار موی پیامبر تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه تار موی پیامبر(قندهار) به زیارتگاه تار موی پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه سخی تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه سخی(کابل) به زیارتگاه سخی (کابل) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه خرقه پیامبر اسلام(قندهار) تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه خرقه پیامبر(قندهار) به زیارتگاه خرقه پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه خرقه شریفه پیامبر(قندهار) تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه خرقه پیامبر(قندهار) به زیارتگاه خرقه پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه خرقه شریفه تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه خرقه پیامبر(قندهار) به زیارتگاه خرقه پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  بارگاه خرقه پیامبر تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه خرقه پیامبر(قندهار) به زیارتگاه خرقه پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  زیارتگاه خرقه پیامبر تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از زیارتگاه خرقه پیامبر(قندهار) به زیارتگاه خرقه پیامبر (قندهار) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  حج‌ نامه الله‌ یار صوفی نقشبندی تفاوتتاریخچه -۱۵ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از حج‌نامه الله‌یار صوفی نقشبندی به حج‌نامه الله‌یار صوفی در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  حج‌ نامه الله‌ یار نقشبندی تفاوتتاریخچه -۱۵ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از حج‌نامه الله‌یار صوفی نقشبندی به حج‌نامه الله‌یار صوفی در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  حج‌نامه الله‌یار نقشبندی تفاوتتاریخچه -۱۵ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از حج‌نامه الله‌یار صوفی نقشبندی به حج‌نامه الله‌یار صوفی در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  علم سنگی (عرفات) تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از میل سنگی(عرفات) به میل سنگی (عرفات) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  علم سنگی تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از میل سنگی(عرفات) به میل سنگی (عرفات) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  میل سنگی تفاوتتاریخچه تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از میل سنگی(عرفات) به میل سنگی (عرفات) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  ابوساج بن دیودست تفاوتتاریخچه -۳۱ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از ابوساج دیوداد بن دیودست به ابوساج در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  دیوداد بن دیودست تفاوتتاریخچه -۳۱ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از ابوساج دیوداد بن دیودست به ابوساج در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  احمد بن ابراهیم مجاب تفاوتتاریخچه -۱۷ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از امامزاده احمد بن ابراهیم مجاب(ع) به احمد بن ابراهیم مجاب(ع) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  امامزاده علی سیرجان تفاوتتاریخچه -۱۷ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از امامزاده علی بن ابراهیم مجاب(ع) به علی بن ابراهیم مجاب(ع) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر
     ‏۱۲:۰۵  امامزاده علی بن ابراهیم مجاب سیرجان تفاوتتاریخچه -۱۷ تعمیرکار تغییرمسیرها بحث مشارکت‌ها رفع خودکار تغییرمسیر دوتایی از امامزاده علی بن ابراهیم مجاب(ع) به علی بن ابراهیم مجاب(ع) در روند نگهداری برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر