تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ ‏۲۱:۲۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹

     ‏۲۱:۱۱  قبا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۴). . Z mohammad (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۱:۱۱  مسجد قبا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۴). . Z mohammad (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۱:۱۰  مسجد الاقصی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۳). . Z mohammad (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۲۱:۰۹  مراقد البصره (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۴). . Z mohammad (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۲۱:۰۸  موصل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸۵۵). . Z mohammad (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۲۰:۱۵  کربلاء فی ادب الرحلات (کتاب)‏‏ (۴۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳٬۰۸۷). . [Abbasahmadi1363‏ (۴۵×)]
     
‏۲۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
     
‏۲۰:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۲۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۲۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۲۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۲۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹۲). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۹:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۸). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۶). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۶). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (چاپ) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۸:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۰). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (نویسنده) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۸:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (نویسنده) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸۵). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۷۳۳). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۶:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴٬۴۰۵). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۲). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (ساختار) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸۷). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (ساختار) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۶:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۴). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۵:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷۰). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۴:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۰). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۴:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۲:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱۰). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶۶). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
     
‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۶). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۳۴). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (چاپ) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۷). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۵۴). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۷). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۴). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (چاپ) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (چاپ) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (چاپ) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷۴). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۲). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (چاپ) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (منابع) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)