مسجد البیعه (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج
(تغییرمسیر از مسجد البیعه)

مسجد البیعه نامی است که برای مساجد مختلف به کار رفته شده است.

  • مسجد الغنم، یا مسجد البیعه مسجدی در قسمت بالای مکه، نزدیک سوق الغنم