مسجد براثا (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج
(تغییرمسیر از مسجد براثا)

مسجد براثا ممکن است اشاره به مکان‌های ذیل باشد: