آمار رسانه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آمارها دربارهٔ نوع‌های پرونده‌ای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخه‌های قدیمی یا حذف‌شده مسثنی هستند.

دفتر

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12.docm۱ (۰٫۰۹۹۳%)۸۲٬۶۵۴ بایت (۸۱ کیلوبایت؛ ۰٫۰۳۶۲٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۸۲٬۶۵۴ بایت (۸۱ کیلوبایت; ۰٫۰۳۶۲%)

ویدئوها

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
video/webm.webm۱ (۰٫۰۹۹۳%)۴٬۲۱۱٬۵۹۳ بایت (۴٫۰۲ مگابایت؛ ۱٫۸۵٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۴٬۲۱۱٬۵۹۳ بایت (۴٫۰۲ مگابایت; ۱٫۸۵%)

صدا

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱ (۰٫۰۹۹۳%)۳۸۷٬۸۹۰ بایت (۳۷۹ کیلوبایت؛ ۰٫۱۷٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۳۸۷٬۸۹۰ بایت (۳۷۹ کیلوبایت; ۰٫۱۷%)

طراحی‌ها (تصاویر برداری)

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/svg+xml.svg۳ (۰٫۲۹۸%)۸۵٬۱۷۳ بایت (۸۳ کیلوبایت؛ ۰٫۰۳۷۳٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۸۵٬۱۷۳ بایت (۸۳ کیلوبایت; ۰٫۰۳۷۳%)

تصاویر بیت‌مپ

نوع مایمافزونه‌های محتملتعداد پرونده‌هاحجم ترکیبی
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۸۹۰ (۸۸٫۴%)۱۹۵٬۲۲۷٬۹۶۴ بایت (۱۸۶٫۱۸ مگابایت؛ ۸۵٫۶٪)
image/png.png، .apng۱۱۱ (۱۱%)۲۸٬۰۸۶٬۹۶۳ بایت (۲۶٫۷۹ مگابایت؛ ۱۲٫۳٪)

حجم کل پرونده این بخش: ۲۲۳٬۳۱۴٬۹۲۷ بایت (۲۱۲٫۹۷ مگابایت; ۹۷٫۹%)

همه پرونده‌ها

حجم کل همه پرونده برای همهٔ پرونده‌ها: ۲۲۸٬۰۸۲٬۲۳۷ بایت (۲۱۷٫۵۲ مگابایت)