تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ ‏۰۴:۳۷
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۳۴ سیاههٔ درون‌ریزی‌ها Engineer بحث مشارکت‌ها پودمان:Hatnote را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏
     ‏۰۷:۴۹  طواف تفاوتتاریخچه -۵۰ Kamran بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

     ‏۱۲:۱۲  عرفات تفاوتتاریخچه -۱٬۳۶۳ Kamran بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۸:۳۷  طواف‏‏ ۱۵ تغییر تاریخچه +۱٬۹۶۰ [Abbasahmadi1363‏ (۱۵×)]
     
‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) -۶۷۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) +۳۳۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۸۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) -۷۷۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏محدوده برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) -۱۸۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     
‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) +۸۱۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) +۱۹۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا
     
‏۰۶:۴۷ (فعلی | قبلی) -۵۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۶:۴۵ (فعلی | قبلی) +۳۱۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     
‏۰۵:۵۲ (فعلی | قبلی) +۱۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     
‏۰۵:۵۱ (فعلی | قبلی) +۲۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده
     
‏۰۵:۴۸ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۵:۴۸ (فعلی | قبلی) -۴۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۵:۴۵ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مستحبات
     
‏۰۵:۴۲ (فعلی | قبلی) +۸۱۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مستحبات برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰

     ‏۱۳:۳۵  طواف‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۳٬۳۸۰ [Abbasahmadi1363‏ (۷×)]
     
‏۱۳:۳۵ (فعلی | قبلی) +۸۱۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مستحبات برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) +۷۴۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مستحبات برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) +۲۱۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) +۳۹۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۰۹ (فعلی | قبلی) +۷۳۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏منابع برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) +۶۱۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏واجبات برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۸:۴۰ (فعلی | قبلی) -۱۴۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏واجبات برچسب: ویرایش‌گر دیداری