پیغام‌های سامانه

پرش به ناوبری پرش به جستجو
این فهرستی از پیغام‌های سامانه‌ای موجود در فضای نام مدیاویکی است. چنانچه مایل به مشارکت در محلی‌سازی مدیاویکی هستید لطفاً محلی‌سازی مدیاویکی و translatewiki.net را ببینید.
پیغام‌های سامانه
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
نام متن پیش‌فرض پیغام
متن کنونی پیغام
1movedto2 (بحث) (ترجمه) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (بحث) (ترجمه) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (بحث) (ترجمه) درباره
aboutpage (بحث) (ترجمه) Project:درباره
aboutsite (بحث) (ترجمه) دربارهٔ {{SITENAME}}
abusefilter-edit-action-aftv5flagabuse (بحث) (ترجمه) (بازخورد مقاله) پرچم خودکار به عنوان سوءاستفاده
abusefilter-edit-action-aftv5hide (بحث) (ترجمه) (بازخورد مقاله) پنهان خودکار
abusefilter-edit-action-aftv5request (بحث) (ترجمه) (بازخورد مقاله) درخواست خوکار پنهان‌گری
abusefilter-edit-action-aftv5resolve (بحث) (ترجمه) (بازخورد مقاله) حل و فصل خودکار
abusefilter-edit-builder-vars-movedfrom-views (بحث) (ترجمه) Source page views
abusefilter-edit-builder-vars-movedto-views (بحث) (ترجمه) Target page views
abusefilter-edit-builder-vars-page-views (بحث) (ترجمه) بازدیدهای صفحه
abusefilter-edit-builder-vars-user-mobile (بحث) (ترجمه) اینکه کاربر از میانای تلفن همراه استفاده می‌کند یا نه
accesskey-blockip-block (بحث) (ترجمه) s
accesskey-ca-addsection (بحث) (ترجمه) +
accesskey-ca-delete (بحث) (ترجمه) d
accesskey-ca-edit (بحث) (ترجمه) e
accesskey-ca-editsource (بحث) (ترجمه) e
accesskey-ca-history (بحث) (ترجمه) h
accesskey-ca-move (بحث) (ترجمه) m
accesskey-ca-nstab-category (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-help (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-image (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-main (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-media (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-project (بحث) (ترجمه) a
accesskey-ca-nstab-special (بحث) (ترجمه)  
accesskey-ca-nstab-template (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-nstab-user (بحث) (ترجمه) c
accesskey-ca-protect (بحث) (ترجمه) =
accesskey-ca-talk (بحث) (ترجمه) t
accesskey-ca-undelete (بحث) (ترجمه) d
accesskey-ca-unprotect (بحث) (ترجمه) =
accesskey-ca-unwatch (بحث) (ترجمه) w
accesskey-ca-ve-edit (بحث) (ترجمه) v
accesskey-ca-viewsource (بحث) (ترجمه) e
accesskey-ca-watch (بحث) (ترجمه) w
accesskey-compareselectedversions (بحث) (ترجمه) v
accesskey-diff (بحث) (ترجمه) v
accesskey-export (بحث) (ترجمه) s
accesskey-feed-atom (بحث) (ترجمه)  
accesskey-feed-rss (بحث) (ترجمه)  
accesskey-import (بحث) (ترجمه) s
accesskey-minoredit (بحث) (ترجمه) i
accesskey-n-currentevents (بحث) (ترجمه)  
accesskey-n-help (بحث) (ترجمه)  
accesskey-n-mainpage (بحث) (ترجمه) z
accesskey-n-mainpage-description (بحث) (ترجمه) z
accesskey-n-portal (بحث) (ترجمه)  
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر