کوه ثور (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج
(تغییرمسیر از کوه ثور)

کوه ثور ممکن است برای نام‌های زیر به کار رفته باشد: