ابوهبیرة بن حارث

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی حج

ابوهُبَیرَة بن حارث بن علقمة بن عمرو بن کعب یا ثقف بن مالک از شهیدان انصاری احد که به دست خالد بن ولید به شهادت رسید.

نام، لقب، قبیله

ابوهُبَیرَة بن حارث بن علقمة بن عمرو بن کعب یا ثقف بن مالک[۱] را از قبیله خزرج[۲] ، تیره بنی‌عمرو بن مبذول (مالک) دانسته‌اند.[۳] این تیره از بنی‌نجار شمرده می‌شود.[۴] نام او را «بحیر» آورده‌اند.[۵] برخی نیز گفته‌اند: نامش ابوهبیره است.[۶] افزون بر ابوهبیره، از وی با عنوان ابواُسَیره[۷] یا ابوسَبره[۸] نیز یاد شده است. برخی ابواسیره را برادر وی می‌دانند.[۹]

در شمار شهیدان نبرد احد، نام شهیدی از تیره بنی‌عمرو بن مبذول دیده می‌شود. نام این شهید را برخی ابوهبیرة بن حارث‌ گفته‌اند.[۱۰] اما واقدی از ابواسیره به جای ابوهبیره نام می‌برد.[۱۱] بلاذری نیز در شمار شهیدان احد از تیره بنی‌مبذول بن عمرو بن غنم که آن‌ها هم از بنی‌نجار به شمار می‌روند، از ابواسیره یاد می‌کند که به دست خالد بن ولید کشته شد.[۱۲]

چگونگی شهادت

واقدی درباره چگونگی شهادت وی می‌نویسد: ابو اسیره با یکی از بنی‌عوف به رزم پرداخت و پس از چند لحظه او را از پای درآورد. در این هنگام، خالد بن ولید که در آن هنگام از مشرکان بود، در حالی که سوار بر اسب بود، با زدن نیزه‌ای از پشتِ سر، ابواسیره را به شهادت رساند.[۱۳] برخی بر آنند که واقدی دچار اشتباه شده؛ زیرا شهید در اُحد، ابوهبیره است نه ابواسیره.[۱۴] این گفته با توجه به دیگر منابع که ابوهبیره را از شهیدان احد شمرده‌اند، قوت می‌یابد.[۱۵] این ابوهبیره روایتی از رسول خدا(ص) نقل نکرده است؛ اما صحابی دیگری با کنیه ابوهبیره، راوی سخنانی از پیامبر(ص) است.[۱۶]

پیوند به بیرون

پانویس

 1. السیرة النبویه، ج۲، ص۱۲۴؛ تاریخ خلیفه، ص۲۹.
 2. اسد الغابه، ج۵، ص۳۱۷؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۰۲.
 3. السیرة النبویه، ج۲، ص۱۲۴؛ تاریخ خلیفه، ص۲۹.
 4. جمهرة انساب العرب، ص۴۷۲.
 5. اسماء من یعرف بکنیته، ص۶۱.
 6. الاستیعاب، ج۴، ص۱۷۶۸؛ اسدالغابه، ج۵، ص۳۱۷؛ الاصابه، ج۷، ص۳۴۷.
 7. اسد الغابه، ج۵، ص۱۴، ۳۱۷؛ الاصابه، ج۷، ص۳۴۷.
 8. الاصابه، ج۷، ص۱۵.
 9. الاستیعاب، ج۴، ص۱۷۶۸؛ اسدالغابه، ج۵، ص۱۴، ۳۱۷؛ الاصابه، ج۷، ص۳۴۷.
 10. السیرة النبویه، ج۲، ص۱۲۴؛ تاریخ خلیفه، ص۲۹؛ الاستیعاب، ج۴، ص۱۷۶۸.
 11. المغازی، ج۱، ص۳۰۶.
 12. انساب الاشراف، ج۱، ص۴۰۶.
 13. المغازی، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۴.
 14. الاستیعاب، ج۴، ص۱۵۹۹؛ اسد الغابه، ج۵، ص۳۱۸؛ الاصابه، ج۷، ص۱۵.
 15. السیرة النبویه، ج۲، ص۱۲۴؛ تاریخ خلیفه، ص۲۹.
 16. الاصابه، ج۳، ص۲۹۷؛ ج۷، ص۳۴۷-۳۴۸.

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل [ ].
 • الاستیعاب: ابن عبدالبر (م.۴۶۳ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت،‌ دار الجیل، ۱۴۱۲ق
 • اسد الغابه: ابن اثیر علی بن محمد الجزری (م.۶۳۰ق.)، بیروت،‌ دار الفکر، ۱۴۰۹ق
 • اسماء من یعرف بکنیته: محمد بن حسین ازدی موصلی (متولد۳۷۴ق.)، هند،‌دار السلفیه، ۱۴۱۰ق
 • الاصابه: ابن حجر العسقلانی (م.۸۵۲ق.)، به کوشش علی محمد و دیگران، بیروت،‌ دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق
 • انساب الاشراف: البلاذری (م.۲۷۹ق.)، به کوشش زکار و زرکلی، بیروت،‌ دار الفکر، ۱۴۱۷ق
 • تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر: الذهبی (م.۷۴۸ق.)، به کوشش عمر عبدالسلام، بیروت،‌ دار الکتاب العربی، ۱۴۱۰ق
 • تاریخ خلیفة بن خیاط: خلیفة بن خیاط (م.۲۴۰ق.)، به کوشش فواز، بیروت،‌ دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق
 • جمهرة انساب العرب: ابن حزم (م.۴۵۶ق.)، به کوشش گروهی از علما، بیروت،‌ دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق
 • السیرة النبویه: ابن هشام (م.۲۰۸/۲۱۳ق.)، به کوشش مصطفی السقاء و دیگران، بیروت، المکتبة العلمیه
 • المغازی: الواقدی (م.۲۰۷ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، ۱۴۰۹ق.