الگو:توضیحات/توضیحات

از ویکی حج

این الگو یک زیربخش توضیحات مانند آنچه شما هم‌اکنون می‌بینید ایجاد می‌کند که مطالب آن از صفحهٔ دیگری آورده شده‌اند.

در صفحهٔ الگوی مورد نظر، بلافاصله بعد از دستورهای خود الگو، دستور <noinclude>{{توضیحات}}<‎/noinclude> را وارد کنید و صفحه را ذخیره کنید. سپس با استفاده از پیوند ایجاد که در سمت چپ جعبهٔ توضیحات ظاهر می‌شود، به صفحهٔ توضیحات آن الگو بروید و توضیحات را وارد کنید و صفحهٔ توضیحات را ذخیره کنید.