الگو:جعبه اطلاعات-نیاز

از ویکی حج
توضیحات الگو

دربارهٔ این الگو

الگو:Asbox2n/stubtree این الگو برای شناسایی مقاله‌های نیازمند به کار می‌رود جعبه اطلاعات استاندارد.

رویه

قراردادن {{جعبه اطلاعات-نیاز}} در مقاله، پیام نشان‌داده‌شده در بالا را نمایش می‌دهد و ردهٔ زیر را به مقاله می‌افزاید:

اطلاعات کلی

الگو:توضیحات الگوهای نیازمند