الگو:دانشنامه

از ویکی حج
link={{{آدرس}}}محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل [{{{آدرس}}} {{{عنوان}}}].
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو برای ذکر آدرس منبع اصلی مقاله در سایت اصلی استفاده می شود.

{{دانشنامه
 | آدرس = 
 | عنوان = 
 | نویسنده = 
}}

مثال[ویرایش مبدأ]

{{دانشنامه
 | آدرس = http://hajj.ir/99/2780
 | عنوان = آفاقی
 | نویسنده = حمیدرضا خراسانی
}}
Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل آفاقی.