بازسازی مسجدالنبی (دوره عثمانی)

از ویکی حج

بازسازی مسجدالنبی (دوره عثمانی)، با تسلط عثمانیان بر ممالیک و در اختیارگرفتن حرمین مورد توجه سلاطین عثمانی قرار گرفت.

از مهمترین اصلاحاتی که در مسجدالنبی در دروه عثمانی رخ داد می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

تجدید مناره شمال شرقی و شهرت یافتن به مناره سلیمانیه،ایجاد محراب حنفی موسوم به محراب سلیمانی، در دوره سلیمان قانونی

بازسازی روضه شریفه در دوره مراد سوم

ایجاد مقصوره در جهت جنوبی مسجد، در دوره احمد اول

بازسازی باب السلام، در دوره محمد چهارم

بازسازی محراب عثمانی در دوره عبدالحمید اول

بازسازی باب جبرئیل در دوره سلیم سوم

بازسازی گنبد بالای قبر و رنگ‌آمیزی آن با رنگ سبز در دوره محمود دوم

توسعه مسجد، ایجاد باب مجیدی، بازسازی مناره خشبیه و تغییر نام آن به مناره مجیدیه در دوره عبدالمجید اول

ایجاد مدخل مقابل باب السلام در دوره عبدالعزیز

سلیمان قانونی (926-974ه/1520-1566م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اولین بازسازی دوره عثمانی در زمان سلیمان قانونی صورت گرفت. مهمترین اقدامات این دوره بدین شرح است:

سلیم بن سلیمان (82-974ه/74-1566م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در زمان سلیم، برخی از اقدامات اصلاحی پدرش سلیمان قانونی تکمیل شد. چنان‌چه از وجود اسم او در داخل غرب منبر، مشهود است، مرمت سقف‌ها دراین زمان در دستور کار قرار داشته‌است.[۱۳]

مراد سوم ( 1003-982ه/95-1574م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در دوره مراد سوم و در سال 995ه.ق دیوار جنوبی بازسازی شد.

در سال 998ه.ق منبری مرمری و نوساز در مسجد قرارگرفت.

در سال 999ه.ق روضه شریفه بازسازی شد.[۱۴]

احمد اول (26-1021ه/17-1603م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در دوره احمد اول و در سال 1026ه.ق در جهت جنوبی مسجد مقصوره‌ای قرارگرفت.

همچنین لوحی نقره‌ای به مسجد اهدا شد.[۱۵]

مراد چهارم (1032-1049ه/1623-1640م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره، سقف مسجد در کنار صحن نیاز به تعمیر پیداکرد.

بنابراین سه رواق برای سایبان در سمت قبله، آن‌جا که در کنار صحن بود، اضافه شد.

این سقف پس از پایان تعمیرات مرتفع‌تر از سقف مسجد در زمان قایتبای، سلیمان قانونی و مراد سوم بود.

مسئول این تعمیرات والی مصر بود و کارگران مورد نیاز را از مصر به مدینه اعزام کرد.[۱۶]

محمد چهارم (1058-1099ه/1648-1687م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره، برخی قسمت‌های حرم نبوی ترمیم شد.

همچنین مناره باب السلام که در سال 706ه.ق بنا شده بود، به علت فرسودگی در این دوره بازسازی شد.

احمد پاشا، والی مصر مسئول این اقدامات شد و مصالح و نقدینگی مورد نیاز را تأمین نمود.[۱۷]

مصطفی دوم (15-1106ه/1703-1695م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره و در سال 111ه.ق منطقه روضه شریفه بازسازی شد.[۱۸]

همچنین اصلاحاتی در سقف و سایر نقاط مسجد انجام گرفت.[۱۹]

احمد سوم (1115-1143ه/1703-1730م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره و در سال 1133ه.ق، سقف سایبان غربی بازسازی شد.

به‌طوری‌که 12 ستون آن در حال نابودی بود و بازسازی را ملزم کرده‌بود.[۲۰]

غرفه نبوی نیز در این زمان مرمت شد.[۲۱]

محمود اول (68-1143ه/54-1703م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره و در سال 1149ه.ق در جهت جنوبی رواقی به مسجد اضافه شد.[۲۲]

عثمان سوم (71-1168ه/57-1754م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره و در سال 1170ه.ق اصلاحاتی در سقف مسجد انجام گرفت.[۲۳]

عبدالحمید اول (1203-1183ه/89-1774م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره، اصلاحات زیادی در مسجد انجام گرفت[۲۴]:

 • زمین مسجد از باب السلام تا مأذنه جنوب شرقی(رئیسیه)، با مرمر مفروش شد.
 • در سال 1198ه.ق ستون‌های صف اول داخل روضه نیز با مرمر تزیین شد.[۲۵]
 • محراب عثمانی که دچار ریختگی شده‌بود، ترمیم شد. در انجام این کار سعی شد کتیبه‌هایی که در دوران مختلف در محراب نصب شده بود سالم مانده و برجای خود بماند.
 • در این دوره باب الرحمه و باب جبرئیل نیز تجدید بنا شدند.[۲۶]

سلیم سوم (1203-1222ه/1789-1807م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره، اصلاحاتی در سرستون‌ها انجام گرفت.

سلیمان سوم قصیده‌ای به ترکی در مدح پیامبر سروده بود و فرمان داد تا این قصیده بالای ستون‌ها نوشته‌شود.

در سال 1212ه.ق باب جبرئیل بازسازی شد.

در سال 1215ه.ق خلل‌هایی که بر سقف‌های مسجد، دیوارها و مأذنه‌ها ایجاد شده بود، ترمیم شد.[۲۷]

محمود دوم (1223-1255ه/1808-1839م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره تعداد رواق‌ها به 10 عدد افزایش یافت(تعداد رواق دوره قایتبای هفت رواق بود).[۲۸][۲۹]

گنبد بالای قبر در این دوره بازسازی شد. گنبد دوره قایتبای دچار فرسودگی شده‌بود. این گنبد تخریب و از نو با سرب ساخته و با رنگ سبز رنگ‌آمیزی شد.[۳۰][۳۱]

روی سقف گنبدهای کوچکی قرار گرفت.[۳۲]

صحن با شن مفروش و گنبدی برای حفظ ذخایر در وسط صحن ساخته شد که به آن قبه الذخائر گفته می‌شد.

درها همان درهای اصلی(باب السلام، باب الرحمه، باب النسا، باب جبرئیل) بود و وجوه باب السلام با مرمر و کاشی پوشانده‌شد.[۳۳]

عبدالمجید اول (1255-1277ه/1839-1861م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بزرگترین اصلاحات مسجدالنبی در دوران عثمانی در زمان عبدالمجید اول روی داد.

مهمترین اقدامات این دوره که 12 سال به‌طول انجامید بدین شرح است:

عبدالعزیز (1277-1293ه/1861-1876م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره، مقابل باب السلام مدخلی ایجاد شد:

 • ایوان این مدخل، با طاقی نعلی شکل، به روبرو گشوده می‌شد.
 • دوطرف شمال و جنوب این مدخل با کاشی‌هایی با نقوش گیاهی و به رنگ آبی آراسته بود.
 • گنبدی بر این مدخل قرارگرفت.
 • بر بالای دیوار آن نیز نقوش گیاهی منحنی شکل وجود داشت.[۴۱]

عبدالحمید ثانی (1293-1327ه/1876-1909م)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در این دوره، پوشش دیوارهای داخلی باب السلام تکمیل شد.

بر سنگ‌های پایین، نقوش گل‌های سرخ و آبی و ساقه‌ای سبزرنگ بر صفحه‌ای سفید وجود داشت.[۴۲]

جستارهای وابسته[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مسجدالنبی، بازسازی مسجدالنبی (محمود دوم عثمانی)، بازسازی مسجدالنبی (سلیمان قانونی)، بازسازی مسجدالنبی (عبدالمجید اول)

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 1. المدینه المنوره، ص88
 2. المدینه المنوره، ص88
 3. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 133
 4. المدینه المنوره، ص 89
 5. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 135
 6. المدینه المنوره، ص 89
 7. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 134
 8. المدینه المنوره، ص 89
 9. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 134
 10. المدینه المنوره، ص88
 11. المدینه المنوره، ص 89
 12. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 134
 13. المدینه المنوره، ص 89
 14. المدینه المنوره، ص 89
 15. المدینه المنوره، ص 89
 16. عمارة و توسعه المسجدالنبوی، ص 137
 17. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 139
 18. المدینه المنوره، ص 89
 19. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 139
 20. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 139
 21. المدینه المنوره، ص 89
 22. المدینه المنوره، ص 89
 23. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 139
 24. المدینه المنوره، ص 89
 25. المدینه المنوره، ص 90
 26. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 140
 27. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 140
 28. المدینه المنوره، ص 90
 29. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 142
 30. المدینه المنوره، ص 90
 31. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 141
 32. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 142
 33. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 142
 34. المدینه المنوره، ص 95
 35. المدینه المنوره، ص 95
 36. المدینه المنوره، ص 95
 37. المدینه المنوره، ص 95
 38. المدینه المنوره، ص 96
 39. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 146
 40. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 148
 41. المدینه المنوره، ص 98
 42. عمارة و توسعه المسجد النبوی، ص 157

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]


 • عمارة و توسعة المسجد النبوی الشریف عبر التاریخ، ناجی محمد حسن عبدالقادر الانصاری، نادی المدینه المنوره الادبی، ۱۹۹۶م.
 • مدینه منوره، تحولات عمرانی و میراث معماری، صالح لمعی مصطفی، ترجمه صدیقه وسمقی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1372