تاریخ نگاری محلی مدینه

از ویکی حج

تاریخ نگاری محلی مدینه، به منابعی اطلاق می شود که تاریخ سیاسی اجتماعی مدینه را بازگو کرده و اخبار اماکن مقدس آن را بازتاب دهند.

مدینه منوره، به عنوان مقصد مهاجرت رسول خدا(ص) و نخستین پایگاه گسترش اسلام، و نیز وجود مسجد و تربت پاک آن حضرت و دیگر اماکن مقدس و مزارات مرتبط با ایشان و اهل بیت و صحابه و تابعین، آن را به دومین شهر مقدس مسلمانان تبدیل کرده است. این شهر همچنین به عنوان خاستگاه بسیاری از قُرّاء، فقها و محدّثان برجسته مسلمان در سده‌های اول و دوم هجری، تأثیر فراوانی بر علم و حدیث داشته است.

اهمیت و تأثیرگذاری علمی مدینه منوّره در سده‌های نخست اسلامی، عامل مهمی بود تا در طول سده دوم و سوم هجری، چندین تاریخ محلی مهم، با هدف گردآوری اخبار و روایات مربوط به سیره رسول خدا و تاریخ این شهر و اماکن مقدس و نیز حوادث سیاسی آن، نگاشته شود.

نخستین تواریخ محلی مدینه که در پایان سده دوم و در طول سده سوم نگاشته شده‌اند، مطابق سنت تاریخ‌نگاری این دوره، معمولاً «اخبار المدینه» نامگذاری می‌شدند.

پس از آثار نخستین مانند اخبار المدینه ابن زباله و ابن شبه، طی قرن چهار تا ششم تنها دو اثر مکتوب از این نوع تاریخ نگاری بجا ماند.

در دوره مملوکی این آثار رونق بیشتری یافت و تألیفاتی مانند الدُّرّة الثمینة فی تاریخ المدینة و وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی شکل گرفت.

در دوره عثمانی نیز آثاری مانند تاریخ المدینه اثر قطب‌الدین نهروالی تألیف شد.

آثار نخستین تاریخ نگاری محلی مدینه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

شاخص ترین تاریخ نگاران محلی مدینه در قرون دوم و سوم بدین قرارند:

ابن زباله[ویرایش | ویرایش مبدأ]

برخی از مؤلّفان همچون نورالدین سمهودی (د. 911ق.) و فهیم شلتوت، نخستینِ این تواریخ را اخبار المدینه ابن زباله (زنده در 199ق.) دانسته‌اند.[۱] این اثر، امروزه متنی مفقود به شمار می‌آید؛ اما نقل قول‌های متعددی از آن در منابع دوره‌های بعدی،به ویژه در وفاء الوفای سمهودی، به جای مانده است.

عبدالعزیز ابن عمران مدنی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حَمَد الجاسر، نخستین متن نگاشته‌شده در تاریخ مدینه را از عبدالعزیز ابن عمران مَدَنی دانسته که گزارش‌های تاریخی فراوانی درباره مدینه منوّره از وی به واسطه شاگردش، ابوغسّان محمد بن یحیی مدنی (زنده در 190ق.)، روایت شده است.[۲] اما یاسر احمد نور، نخستین اثر در این موضوع را از ابوغسّان مدنی دانسته است که مورخان بعدی، به ویژه ابن شبّه، گزارش‌های تاریخی فراوانی را از وی روایت کرده‌اند.[۳]

ابن شبه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

کتاب اخبار المدینه ابن شَبَّه بصری (د. 262ق.) است که از میان تواریخ محلی مدینه در سده‌های نخست، تنها متنی است که امروزه نسخه‌ای خطی از آن موجود است؛ هرچند این نسخه حاوی متن کامل کتاب نیست.

یحیی بن حسن علوی مدنی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اخبار المدینه یحیی بن حسن علوی مدنی (د. 277ق.) امروزه متنی مفقود به شمار می‌آید؛ اما نقل قول‌های فراوانی از آن در منابع دوره‌های بعدی، به ویژه وفاء الوفای سمهودی، باقی مانده است.

افزون بر این، اشاره‌هایی به وجود تاریخ‌های دیگری برای مدینه از همین اخبار المدینه مدائنی (د. 225ق.)،اخبار المدینه زبیر بن بکّار (د. 256) [۴] و کتاب المدینه وأخبارها اثر عبدالله بن ابی‌سعد ورّاق (د. 274ق.) [۵] ـ وجود دارد که در منابع تاریخی دوره‌های بعد، نقل قول‌های بسیار کمتری از آنها به چشم می‌خورد.

تاریخ نگاری در سده های چهارم تا ششم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

طی سده‌های چهارم تا ششم هجری، نگارش تواریخ محلی مدینه شامل دو کتاب می‌شد:

این دو متن، امروزه مفقود هستند؛ اما نقل قول‌هایی از آنها در منابع تاریخی دوره‌های بعدی به جای مانده است[۶]

تاریخ نگاری در دوره مملوکی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

منابع تاریخ نگاری محلی مدینه در دوره مملوکی که عمدتا با تأکید بر تاریخ شهر مدینه و اماکن دینی و جغرافیایی آن به ویژه مسجدالنبی نگاشته می‌شد، بدین قرارند:

به موازات این آثار، تواریخ محلی دیگری نیز در همین دوره با رویکرد تراجم‌نگاری پدید آمد. مهم‌ترین این آثار عبارت‌اند از:

تاریخ نگاری در دوره عثمانی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در دوره عثمانی، شماری از آثاری پدید آمد که به نوعی می‌توان آنها را تاریخ محلی مدینه دانست؛ از جمله:

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 1. وفا الوفاءباخبار دارالمصطفی، ج2، ص65؛ تاریخ المدینه المنوره، «ل»
 2. العرب، ص 98-100
 3. «ابو غَسّان محمد بن یحیی المدنی وکتابه المفقود اخبار المدینة» ، ص 189-203
 4. دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج2، ص49ـ53 و 58ـ62
 5. الفهرست، ج1-2، ص335
 6. «الانتقاء فی اخبارالمدینه»،، ص299ـ301؛ «اخباردالهجره»، ص6ـ29

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]


 • الفهرست، محمد بن اسحاق ندیم، لندن، مؤسّسة الفرقان للتراث الاسلامی، 2009م
 • «ابو غَسّان محمد بن یحیی المدنی وکتابه المفقود اخبار المدینة»، یاسر احمد نور، دراسات العلوم الانسانیة والاجتماعیة، مجلد 43، العدد 1، 2016م
 • «اخبار دارالهجرة»، علی احمدی میرآقا، دانشنامه حج و حرمین شریفین ، ج2، تهران، مشعر، 1392
 • «الانتقاء فی اخبار المدینه»، سیدمجتبی حسینی، دانشنامه حج و حرمین شریفین (ج3)، تهران، مشعر،1392
 • «مؤلّفات فی تاریخ المدینة(1)» حمد الجاسر،العرب، سال 4، ش 2، 1389
 • تاریخ المدینة المنوّرة،عمر بن زیدابن شَبّه، تحقیق فهیم محمد شلتوت، بی‌جا، بی‌نا. بی‌تا
 • وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفی، علی بن عبدالله سمهودی، تحقیق قاسم السامرائی، لندن، مؤسّسة الفرقان للتراث الاسلامی،2001م
این مقاله برگرفته از مقاله سیر اجمالی تاریخ نگاری مکه و مدینه (با تاکید برجایگاه نگارش‌های علمای مغرب اسلامی) نوشته احمد خامه یار، فصلنامه علمی-ترویجی میقات حج، سال 29، شماره 115، صفحات 73-51 است.