قبر هابیل

از ویکی حج

امروزه قبرى در دامنۀ كوه و در غرب دمشق به هابيل منسوب است. اين مكان نزديكِ قريۀ «زُبدانى» و در مسير دمشق - بيروت است كه از شهر تا آن جا حدود ۴۵ كيلومتر راه مى‌باشد. مسير آن از طريق ساحة الامويين و خيابان المزه به سوى بيروت بوده و پس از دو راهى قنيطره و زبدانى - به سمت زبدانى - در سمت راست مسير، تابلويى با عنوان «نبى هابيل عليه السلام » ديده مى‌شود. از اين جا جاده‌اى خاكى و باريك در دامنه‌هاى كوه است كه تا مقبره هابيل عليه السلام حدود ۴/۵ كيلومتر فاصله دارد. در منابع تاريخى،مكان دقيق دفن هابيل در كوه قاسيون ذكر نشده است،با اين حال،امروزه قبرى در دامنۀ كوه به هابيل منسوب است.اين مكان نزديك روستاى زبدانى است و همان‌طور كه در بحث قبلى اشاره شد،كوه قاسيون و روستاى زبدانى حدود ۴٠ كيلومترى مسير دمشق-بيروت قرار دارد.از دامنۀ كوه تا مقبرۀ هابيل عليه السلام، حدود ۴/۵ كيلومتر فاصله است در اطراف مقبرۀ هابيل عليه السلام،مسجدى بزرگ كه داراى شبستان جامع و گنبد است،قرار دارد.نخستين كسى كه عمارت و مقبره‌اى بر اين قبر ساخت،اسكندر مقدونى بود. ٣٣) .تاريخ و اماكن زيارتى و سياحتى سوريه،ص ٢٢٧.