کاربر:Kamran/صفحه تمرین۲

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حج


حج، آهنگ خانه خدا، در موسم خاص برای به جا آوردن مناسکی ویژه نزد مسلمانان است. مکان برگزاری این آیین مکان‌های معینی از شهر مکه و زمان برگزاری بخش اصلی آن روزهای نهم تا دوازدهم ذی‌الحجه است. حج، یکی از عبادت‌های واجب و از فروع اصلی و مورد تاکید دین اسلام است. حج به سه گونه تمتع، قران و افراد تقسیم شده است.

در حج تمتع، حج‌گزار ابتدا عمره تمتع را به جا می‌آورد که شامل احرام در میقات‌ و طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر است. حج‌گزار پس از اتمام عمره از احرام خارج می‌شود و بار دیگر برای حج احرام می‌بندد. آیین حج پس از احرام شامل وقوف در عرفات در روز نهم ذی الحجه، وقوف به مشعر از صبح تا طلوع آفتاب روز دهم ذی الحجه، حضور در منا و انجام اعمال منا شامل «رمی جمره عقبه»، «ذبح قربانی» و «حلق یا تقصیر»، بازگشت به مکه و طواف و نماز آن، سعی، طواف نساء و نماز آن و رفتن به منا و بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه و رمی جمرات سه‌گانه در این مدت اقامت در منا است.
دعا در مسجد الحرام.jpg
زیارت‌نامه‌ها و دعاهای مکه و مدینه
مکه
زیارت‌نامه‌های مکهدعاهای مکهدعاهای مناسک عمره تمتع و حجدعاهای مناسک عمره مفردهدعاهای روز عرفهدعاهای شب عرفه
مدینه
زیارت‌نامه‌های مدینهدعاهای مدینهزیارت‌نامه‌های پیامبر(ص)زیارت‌نامه‌های حضرت فاطمه(س)زیارت‌نامه‌های بقیعزیارت‌نامه‌های شهدای احد
ترتیب اعمال حج تمتع
عمره تمتع
۱ شوال تا ۹ ذوالحجه
احرام در میقاتطوافنماز طوافسعیتقصیر
حج
نهم ذوالحجه
احرام در مکهوقوف در عرفات
شب دهم
وقوف در مشعر
روز دهم
رمی جمره عقبهقربانیحلق یا تقصیر
شب یازدهم
بیتوته در منا
روز یازدهم
رمی جمرات سه‌گانه
شب دوازدهم
بیتوته در منا
روز دوازدهم
رمی جمراتطواف زیارتنماز طوافسعیطواف نساءنماز طواف نساء
احکام احرام
واجبات
شروع از میقاتنیتلباس احرامتلبیه
محرمات احرام
مشترک بین زن و مرد
شکار حیوانات خشکیکشتن جانوران بدنکندن درختانالتذاذ جنسیآمیزشاستمناءعقد ازدواجفسوقجدالزینتبوی خوشروغن مالیدن به بدننگاه کردن در آینهسرمه کشیدنازاله موگرفتن ناخنخون برون آوردنکشیدن دندان
ویژه مردان
پوشیدن لباس دوختهپوشاندن سراستظلال
ویژه زنان
پوشاندن صورتپوشاندن دست
دیگر احکام
مستحبات احرام
مکروهات احرام