کشیدن دندان (فتاوای مراجع)

از ویکی حج
مقاله توصیفی فقهی این صفحه شامل فتوای مراجع تقلید درباره احکام کشیدن دندان است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم نگاه کنید به مقاله کشیدن دندان.

حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مسئله 468

امام خمینی: [از محرمات احرام است:] کندن دندان؛ هرچند خون نیاید بنا بر احتیاط.[م468 ۱]و احتیاط آن است که یک گوسفند کفاره بدهد. [م468 ۲]

مراجع دیگر:
  • آیت‌الله بهجت: کندن دندان در صورتی که موجب خون آمدن شود حرام است ولی کفاره ندارد و اگر موجب خون آمدن نشود و یا کندن دندان ضرورت داشته باشد، مانعی ندارد.
  • آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی: جمعی از فقها نظرشان این است که کندن دندان هرچند خون در نیاید، از محرمات احرام است و کفاره‌اش را یک گوسفند دانسته‌اند، ولی دلیلش تأمل دارد و بعید نیست این عمل جایز باشد.
  • آیت‌الله خامنه‌ای: احتیاط واجب آن است که از کشیدن دندان ـ اگر موجب بیرون آمدن خون می‌شود - جز در موارد ضرورت و نیاز خودداری کند.
  • آیت‌الله زنجانی: در صورتی که خون بیاید کشیدن دندان بر محرم حرام است و کشیدن دندان شخص دیگر بر محرم جایز است مگر باعث نجس شدن بدن یا لباس او شود و در هر حال کفاره ندارد.
  • آیت‌الله سبحانی: کندن دندان در حال اختیار برای محرم حرام است هرچند خون نیاید و در صورت ضرورت مانعی ندارد، ولی اگر خون بیاید باید کفاره بدهد و محرم می‌تواند دندان دیگری را بکشد هرچند او نیز محرم باشد و اگر خون آمد صاحب دندان باید کفاره بدهد.
  • آیت‌الله صافی، آیت‌الله گلپایگانی: بر محرم حرام است که دندان خود را بکند هرچند خون نیاید.
  • آیت‌الله مکارم: این احتیاط و احتیاط بعد مستحب است.
  • آیت‌الله خامنه‌ای: بیرون آوردن خون از بدن کفاره ندارد، اما مستحب است که یک گوسفند کفاره دهد.
  • آیت‌الله سبحانی: این احتیاط مستحب است.

استفتائات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مسئله 524

امام خمینی: سئوال: کندن دندان که بر محرم حرام است ،[م524 ۱] مقصود دندان خودش می‌باشد یا شامل دندان غیر هم می‌شود؟ و در تقدیر حرمت در صورت خون آمدن است یا مطلقاً؟ جواب: شامل دندان غیر نمی‌شود، هرچند خون از آن بیرون آید.[م524 ۲]

مراجع دیگر:
  • آیت‌الله بهجت: کندن دندان در صورتی که موجب خون آمدن شود حرام است ولی کفاره ندارد و اگر موجب خون آمدن نشود و یا کندن دندان ضرورت داشته باشد، مانعی ندارد.
  • آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی: جمعی از فقها نظرشان این است که کندن دندان هرچند خون در نیاید، از محرمات احرام است و کفاره‌اش را یک گوسفند دانسته‌اند، ولی دلیلش تأمل دارد و بعید نیست این عمل جایز باشد.
  • آیت‌الله خامنه‌ای: احتیاط واجب آن است که از کشیدن دندان ـ اگر موجب بیرون آمدن خون می‌شود - جز در موارد ضرورت و نیاز خودداری کند.
  • آیت‌الله زنجانی: در صورتی که خون بیاید کشیدن دندان بر محرم حرام است و کشیدن دندان شخص دیگر بر محرم جایز است مگر باعث نجس شدن بدن یا لباس او شود و در هر حال کفاره ندارد.
  • آیت‌الله سبحانی: کندن دندان در حال اختیار برای محرم حرام است هرچند خون نیاید و در صورت ضرورت مانعی ندارد، ولی اگر خون بیاید باید کفاره بدهد و محرم می‌تواند دندان دیگری را بکشد هرچند او نیز محرم باشد و اگر خون آمد صاحب دندان باید کفاره بدهد.
  • آیت‌الله صافی، آیت‌الله گلپایگانی: بر محرم حرام است که دندان خود را بکند هرچند خون نیاید.
  • آیت‌الله مکارم: این احتیاط و احتیاط بعد مستحب است.
  • آیت‌الله سبحانی: هرچند شخص دیگر نیز محرم باشد و اگر خون آمد صاحب دندان باید کفاره بدهد.


مسئله 525

امام خمینی: سئوال: آیا در حال احرام می‌توان دندانی را که شدیداً درد دارد و دکتر سفارش می‌کند که آن را بکشید، کشید، گرچه باعث خونریزی شود؟ جواب: اگر ضرورت دارد مانع ندارد، ولی کفاره دارد علی الأحوط.[م525 ۱]

مراجع دیگر:
  • آیت‌الله بهجت: ولی کفاره ندارد علی الأظهر، حتی در صورت غیر ضرورت، با خون انداختن اگرچه حرام است چنان‌که گذشت.
  • آیت‌الله تبریزى: کشیدن دندان، اگر خون در نیاید، مانع ندارد و کفاره هم ندارد و در صورتی که خون بیاید، اگر برای رفع ناراحتی بوده کفاره ندارد.
  • آیت‌الله خامنه‌ای: احتیاط واجب آن است که از کشیدن دندان ـ اگر موجب بیرون آمدن خون می‌شود - جز در موارد ضرورت و نیاز خودداری کند.
  • آیات عظام زنجانی، سیستانی، فاضل: کفاره لازم نیست.
  • آیت‌الله سبحانی: اگرخون آمد باید کفاره بدهد.
  • آیت‌الله مکارم: مطلقاً مانعی ندارد و کفاره هم ندارد.


جستار وابسته[ویرایش | ویرایش مبدأ]

منبع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

این مقاله برگرفته از صفحه 237 تا 238 کتاب مناسک حج پژوهشکده حج و زیارت، سال انتشار: ۱۳۹۷ است.