مسجد ثنیة الوداع: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴

‏۹ آوریل ۲۰۲۴

‏۶ آوریل ۲۰۲۴

‏۲۸ مارس ۲۰۲۴

‏۲۶ مارس ۲۰۲۴

‏۲۵ مارس ۲۰۲۴

‏۲۴ مارس ۲۰۲۴

‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳

‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۳

(جدیدترین | قدیمی‌ترین) نمایش (۵۰ مورد جدیدتر | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)