پودمان:Color contrast: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۰ مارس ۲۰۲۱

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹

‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۶ اوت ۲۰۱۷