کوفه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۹ آوریل ۲۰۲۲

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۱

‏۹ اکتبر ۲۰۲۱

‏۶ اکتبر ۲۰۲۱

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

‏۶ اوت ۲۰۱۹

‏۳ اوت ۲۰۱۹

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

برگرفته از «https://wikihaj.com/view/کوفه»