تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۹ آوریل ۲۰۲۰ ‏۲۳:۵۱
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۹ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۱۹:۰۲  مذبح‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۳۷ [Abbasahmadi1363‏ (۲×)]
     
‏۱۹:۰۲ (فعلی | قبلی) +۱۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۹:۰۱ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۴۳  رواق تفاوتتاریخچه Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۸:۳۴  مقبره سیداسماعیل صدر تفاوتتاریخچه Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     ‏۱۵:۴۷  آستان مقدس امام حسین(ع) تفاوتتاریخچه +۵۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏تاریخچه صندوقچه و ضریح برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۵:۲۱  آستان مقدس امامین عسکریین(ع)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۶ [Abbasahmadi1363‏ (۲×)]
     
‏۱۵:۲۱ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏پیوند به بیرون
     
‏۱۵:۲۰ (فعلی | قبلی) +۳۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏سرداب غیبت‌
     ‏۱۴:۳۸  مزار قاسم بن موسی الکاظم(ع) (حله) تفاوتتاریخچه Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۴:۳۳  مقام نخل مریم (کربلا) تفاوتتاریخچه +۵۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۱:۵۳  مرقد صافی صفا تفاوتتاریخچه +۱۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۶ آوریل ۲۰۲۰

     ‏۲۲:۴۲  قبر حضرت علی اکبر(ع) تفاوتتاریخچه -۳۷۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     ‏۲۲:۴۰  مقام علی‌اصغر(ع)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه -۲۲۶ [Abbasahmadi1363‏ (۲×)]
     
‏۲۲:۴۰ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۲۲:۳۷ (فعلی | قبلی) -۲۲۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     ‏۲۲:۳۸  مقبره ابن‌فهد حلی تفاوتتاریخچه +۲۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏معرفی اجمالی برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۶  مقبره عبدالکریم بن‌ طاووس تفاوتتاریخچه +۵۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏معرفی عبدالکریم بن طاووس برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۱۹:۱۰  چشمه امام علی (کربلا)‏‏ ۳۲ تغییر تاریخچه +۷۲۷ [Abbasahmadi1363‏ (۳۲×)]
     
‏۱۹:۱۰ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏امروزه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۰۹ (فعلی | قبلی) +۲۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۰۷ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۹:۰۵ (فعلی | قبلی) +۹۸۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۵۶ (فعلی | قبلی) -۵۱۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏امروزه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۲۵ (فعلی | قبلی) +۱۶۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏موقعیت کنونی برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۱۳ (فعلی | قبلی) -۵۳۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مکان برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۸:۰۹ (فعلی | قبلی) -۱۹۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مکان رویداد برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۳۴ (فعلی | قبلی) -۷۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۷:۲۱ (فعلی | قبلی) +۵۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) -۴۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏داستان ایجاد چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) -۱۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏معرفی اجمالی چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) -۱۸۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) +۱۷۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏محل وقوع داستان برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) -۱۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏معرفی اجمالی چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) -۱۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏معرفی اجمالی چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) +۶۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏داستان ایجاد چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏داستان ایجاد چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۱ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏محل وقوع داستان برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) -۳۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏داستان ایجاد چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) ۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏محل وقوع داستان برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) +۲۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏داستان ایجاد چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) +۱۷۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏معرفی اجمالی چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏داستان ایجاد چشمه برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۳:۰۰ (فعلی | قبلی) +۲۱۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) -۱۲۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏پیوند به بیرون برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) +۳۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) +۱۱۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏پیوند به بیرون برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۲:۱۹ (فعلی | قبلی) -۲۴۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها اصلاح نشانی وب
     
‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) +۶۶۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏محل وقوع داستان برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) +۱۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری