تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ ‏۱۰:۴۲
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۲:۲۲  مزار امامزاده شریفه بنت الحسن(ع)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۲۷۹ [Kamran‏ (۷×)]
     
‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) +۳۲ Kamran بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) -۴۲ Kamran بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     
‏۱۲:۰۲ (فعلی | قبلی) -۶۷۸ Kamran بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۱۲:۰۰ (فعلی | قبلی) +۱۸۱ Kamran بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۵۹ (فعلی | قبلی) -۱۸ Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏مدفون در مزار
     
‏۱۱:۵۸ (فعلی | قبلی) +۸۰۲ Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏مدفون در مزار برچسب: ویرایش‌گر دیداری

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۰:۰۶  مزار امامزاده شریفه بنت الحسن(ع)‏‏ ۳۵ تغییر تاریخچه +۲٬۳۹۴ [Abbasahmadi1363‏ (۳۵×)]
     
‏۱۰:۰۶ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏تک‌نگاری
     
‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) +۴۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مزارهای دیگر
     
‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) -۹۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مزارهای دیگر
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) -۳۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مدفون در مزار
     
‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۵۸ (فعلی | قبلی) -۳۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) +۳۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     
‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) +۳۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏تک‌نگاری برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) -۵۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۴۰ (فعلی | قبلی) +۱۶۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دختر سید بن طاووس برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) -۵۴۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏نگارخانه
     
‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۹:۳۳ (فعلی | قبلی) -۱۱ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مکان و بنا
     
‏۰۹:۳۳ (فعلی | قبلی) +۴۵۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مکان و بنا: اصلاح نشانی وب
     
‏۰۹:۲۹ (فعلی | قبلی) +۵۴۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏جستارهای وابسته
     
‏۰۸:۴۴ (فعلی | قبلی) +۳۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) +۱۹ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۲۶ (فعلی | قبلی) +۲۴ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دختری از اسیران کاروان کربلا
     
‏۰۸:۲۴ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دختری از اسیران کاروان کربلا
     
‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) +۶۷۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دختر حسن مثنی
     
‏۰۸:۱۱ (فعلی | قبلی) -۴۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مکان و بنا
     
‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) -۲۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏توصیف بنا
     
‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) +۱۰ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مکان
     
‏۰۸:۱۰ (فعلی | قبلی) -۲۸ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏تاریخچه بنا
     
‏۰۸:۰۹ (فعلی | قبلی) +۳۱۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏تک‌نگاری
     
‏۰۸:۰۶ (فعلی | قبلی) +۳۷۳ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏مزارهای دیگر
     
‏۰۷:۲۸ (فعلی | قبلی) +۱۴۲ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) +۲۶۶ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دختر سید بن طاووس برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏ام راضی یا اخت رضی؟ برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۰۷:۱۷ (فعلی | قبلی) +۱۱۷ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها ←‏دختر سید بن طاووس برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     ‏۰۹:۴۲  الگو:زیارتگاه‌ها و مقبره‌های عراق تفاوتتاریخچه -۵۵ Abbasahmadi1363 بحث مشارکت‌ها

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

     ‏۱۱:۵۸  مزار امامزاده شریفه بنت الحسن(ع)‏‏ ۷ تغییر تاریخچه +۹۲۴ [Kamran‏ (۷×)]
     
‏۱۱:۵۸ (فعلی | قبلی) +۲۲۴ Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏منابع
     
‏۱۱:۵۷ (فعلی | قبلی) +۹۴ Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏مدفون در مزار
     
‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏دختر سید بن طاووس
     
‏۱۱:۵۵ (فعلی | قبلی) Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏دختر سید بن طاووس
     
‏۱۱:۵۴ (فعلی | قبلی) +۳۳ Kamran بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) +۳۱۸ Kamran بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش‌گر دیداری
     
‏۰۹:۵۶ (فعلی | قبلی) +۲۴۰ Kamran بحث مشارکت‌ها ←‏منابع