راهنمای محرمات احرام: فسوق

از ویکی حج

فُسوق به معنای نافرمانی و ترک دستور خدا و تمایل به گناه است و از محرمات احرام می‌باشد. به نظر فقیهان شیعه، دروغ‌گویی، فحش دادن و فخر فروشی به دیگران از موارد فسوق است.

برای فسوق، کفاره نیست و شخص محرِم فقط باید استغفار کند و مستحب است چیزی کفاره بدهد و اگر گاو ذبح کند بهتر است.

مفهوم‌شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سوره بقره، آیه ۱۹۷:

﴿لَا فُسُوقَ وَ لا جِدَالَ فِی الْحَجِّ﴾

(در حج، کار ناروا (مانند دروغ و بدگویی) و جدال [جایز] نیست)

مفسران و فقها برای فسوق معانی مختلفی را ذکر کرده‌اند. فِسق به معنای نافرمانی و ترک دستور خدا و تمایل به گناه است؛ ولی احتمال داده شده که مراد آن در آیه، همه گناهان[۱] یا به‌کار بردن القاب زشت و بدگویی[۲] یا دروغ باشد.[۳] به نظر فقیهان شیعه، علاوه بر دروغ‌گویی، فحش دادن و فخر فروشی به دیگران نیز فُسوق است.[۴]

بنابر آیه ۱۹۷ سوره بقره - که برخی از موارد محرمات احرام در آن بیان شده- فسق یکی از چیزهایی است که احرام‌گزار پس از احرام باید از آنها دوری کند.

کفاره[ویرایش | ویرایش مبدأ]

برای فسوق، کفاره نیست و شخص محرِم فقط باید استغفار کند و مستحب است چیزی کفاره بدهد و اگر گاو ذبح کند بهتر است.[۵]

پانوشت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 1. تفسیر کبیر، ج۵، ص١٨٠؛ تفسیر کشاف، ج١، ص٢۴٣؛ تفسیر قرطبی، ج٢، ص۴٠۶؛ تفسیر المیزان، ج٢، ص٧٩؛ تفسیر نمونه، ج٢، ص٢٩.
 2. تفسیر کشاف، ج١، ص٢۴٣؛ تفسیر قرطبی، ج٢، ص۴٠۶.
 3. مجمع البیان، ج٢، ص١۵١؛ همچنین نگاه کنید به وسائل الشیعه، ج٩، ص١٠٨.
 4. مناسک نوین، ص۱۰۲.
 5. مناسک نوین، ص۱۰۳.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 • تفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، محمد بن عمر فخر رازی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چهارم، ۱۴۱۳ق.
 • تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی و دیگران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۹ش.
 • الجامع لأحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۵م.
 • الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود بن عمر زمخشری، ادب الحوزه.
 • مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، قم، کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ق.
 • مناسک نوین: مصطفی آخوندی و عبدالرحمان انصاری، تهران، محراب قلم، ۱۳۹۰ش.
 • المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمدحسین طباطبایی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حرّ عاملی، به تحقیق ابوالحسن شعرانی، عبدالرحیم ربانی شیرازی و محمد رازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ق.

مقاله‌های مرتبط[ویرایش | ویرایش مبدأ]

احکام احرام
واجبات
شروع از میقاتنیتلباس احرامتلبیه
محرمات احرام
مشترک بین زن و مرد
شکار حیوانات خشکیکشتن جانوران بدنکندن درختانالتذاذ جنسیآمیزشاستمناءعقد ازدواجفسوقجدالزینتبوی خوشروغن مالیدن به بدننگاه کردن در آینهسرمه کشیدنازاله موناخن گرفتنخون برون آوردنکشیدن دندان
ویژه مردان
پوشیدن لباس دوختهپوشاندن سراستظلال
ویژه زنان
پوشاندن صورتپوشاندن دست
دیگر احکام
مستحبات احرام
مکروهات احرام