جمع

از ویکی حج

جَمْع نام دیگر سرزمین مشعر و مزدلفه است.[۱] روایت شده که پیامبر(ص) در قَزَح (جزئی از مشعر)، وقوف کرد و سراسر جمع را موقف دانست.

علت نام‌گذاری

جمع نام دیگر مشعر و مزدلفه است. علّت نام‌گذاری مزدلفه به «جمع» آن است که در این مکان نماز مغرب و عشا به صورت جمع و همزمان خوانده می‌شود. ابن منظور، لغت‌شناس قرن هشتم قمری، دو احتمال برای وجه نامگذاری آن ذکر کرده است؛ یکی اینکه مکان جمع شدن مردم است و دیگری چون آدم و حوا هنگام هبوط از بهشت در این سرزمین به هم رسیدند.[۲]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. معجم البلدان، ج٢، ص181.
  2. لسان، ج١٣، ص٩٢ مادّۀ «جمع».

منابع

این مقاله برگرفته از کتاب حج در اندیشه اسلامی، علی قاضی عسکر. بخش «جمع»، ص278، است.
  • معجم البلدان، یاقوت حموی بغدادی، بیروت، دار صادر، ١٩٩5م.
  • لسان العرب، ابن منظور (م٧١١ق)، به کوشش علی شیری، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ١4١4ق.