رباط خاتون

از ویکی حج
رباط خاتون
اطلاعات اوليه
بنيانگذار شریفه فاطمه
تأسیس سال 577 هجری قمری
کاربری وقف برای صوفیان اعم از عجم و عرب
مکان شهر مکه
نام‌های دیگر رباط ابن محمود
مشخصات
وضعیت غیرفعال

بنای تاریخی رباط خاتون (577ق.)؛ یکی از کاروان‌سراهای شهر مکه بود که توسط شریفه فاطمه در سال 577 هجری قمری، جهت اسکان مردان صوفی؛ اعم از عرب و عجم بنا گردید. امروزه در اثر طرح‌های بازسازی و نوسازی بافت شهر مکه، تمامی آثار این بنا از بین رفته است.

سازنده

این رباط را شریفه فاطمه، دختر شریف حسنی ابولیلی محمد بن انوشیروان، در سال 577 بنا نهاد تا سرپناهی برای مردان صوفی از عرب و عجم باشد.

نام رباط

فاسی خود از این رباط بازدید کرده و نقل کرده که در زمانه وی، به نام "رباط ابن محمود" شناخته می‌شده است.[۱]

وضعیت کنونی

امروزه به غیر از آنچه در برخی منابع تاریخی آمده، هیچ نشان و مدرکی از آثار این رباط‌ یافت نمی‌شود زیرا در اثر طرح‌های بازسازی و نوسازی بافت شهر مکه، تمامی آثار برجا مانده از این بنا توسط وهابیت از بین رفته است.

پانویس

  1. العقد الثمین فی‏ تاریخ البلد الأمین، فاسی، تقی الدین محمد بن احمد، ج1، ص119؛ العقد الثمین فی‏ تاریخ البلد الأمین، فاسی، تقی الدین محمد بن احمد، ج3، ص293؛ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، فاسی، تقی الدین محمد بن احمد، ج1، ص529؛ اتحاف الوری باخبار‌ام القری، ابن فهد، عمر بن محمد، ج2، ص544.

منابع

این مقاله برگرفته از فصلنامه علمی ترویجی میقات حج، ش 104. بخش «رباط‌های مکه در قرون میانه اسلامی»، ص93. است.
  • العقد الثمین فی‏ تاریخ البلد الأمین، فاسی، تقی الدین محمد بن احمد، 1959م، قاهره.
  • شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، فاسی، تقی الدین محمد بن احمد، 1985م، بیروت.
  • اتحاف الوری بأخبار أم القری، ابن فهد، عمر بن محمد، 1403ق، تحقیق و نسخ: فهیم بن محمد شلتوت، چاپ مرکز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی بجامعة أم القرى، چاپ اول.