اخبار الوری باخبار ام القری

از ویکی حج
اخبار الوری باخبار ام القری
پدید آورندگان
نویسنده محمد بن عمر بن سالم مکی
تاریخ نگارش قرن نهم و دهم هجری
محتوا
موضوع وفیات و رخدادهای مکه
نشر
تعداد جلد ۲ جلد


إخبار الوَری بأخبار امّ القُری کتابی در تاریخ محلی مکه، نوشته محمد بن عمر بن سالم مکی (859ـ917ق.) به گزارش زرکلی، این کتاب از آثار گمشده تاریخ محلی مکه است که از سال 872ق. تا سال وفات نویسنده را ‌گزارش ‌کرده است. محمد بن عمر بن ابی‌بکر بن عبداللطیف بن سالم مکی کتاب را در دو جلد نگاشته و موضوع کتاب او، وفیات و رخدادهای مکه بوده است.

موضوع کتاب

به گزارش زرکلی، این کتاب از آثار گمشده تاریخ محلی مکه است که از سال 872ق. تا سال وفات نویسنده را ‌گزارش ‌کرده است. محمد بن عمر بن ابی‌بکر بن عبداللطیف بن سالم مکی کتاب را در دو جلد نگاشته و موضوع کتاب او، وفیات و رخدادهای مکه بوده است.[۱]

درباره نویسنده

به رغم کوشش کتاب‌شناسان مکه، از زندگی و شرح حال ابن سالم آگاهی در دست نیست، جز آن چه زرکلی از نسخه خطّی السنا الباهر نوشته جمال‌الدین محمد شلّی (درگذشت 1093ق.) گزارش کرده است.[۲] عزّ بن فهد (درگذشت 922ق.)، از تاریخ‌‌نگاران و رجال‌شناسان هم‌روزگارش، نیز شرح حال او را در کتاب بلوغ القری نیاورده است.[۳]

پانویس

  1. الاعلام، ج6، ص315؛ معجم المؤلفین، ج11، ص78.
  2. الاعلام، ج6، ص315؛ التاریخ و المورخون، ص170.
  3. التاریخ و المورخون، ص170.

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل إخبار الوَري بأخبار امّ القُري.
  • الاعلام: الزرکلی (درگذشت در 1396ق.)، بیروت، دار العلم للملایین، 1980م
  • معجم المؤلفین: عمر کحّاله، بیروت، دار احیاء التراث العربی ـ مکتبة المثنی
  • التاریخ و المورخون بمکه: محمد الحبیب الهیله، مکه، مؤسسة الفرقان، 1994م.