اخبار مکه (رازی)

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی حج
اخبار مکه (رازی)
پدید آورندگان
نویسنده عبدالرحمن بن ابوحاتم رازی
محتوا
موضوع حوادث و تاریخ مکه
زبان عربی

اخبار مکه رازی از کتاب‌های گمشده درباره تاریخ محلی مکه، نوشته عبدالرحمن بن ابی‌حاتم رازی (درگذشت در ۳۲۷ق.). سخاوی در «التواریخ المحلیه» کتابی با نام «مکه» به عبدالرحمن بن ابی‌حاتم نسبت داده و سنیدی در معجم ما الّف عن مکه عنوان «اخبار مکه» را بر این اثر نهاده است.

درباره کتاب

از این کتاب اثری در دست نیست و منابع کتاب‌شناسی و تاریخ محلی از آن یاد نکرده‌اند. تنها سخاوی (درگذشت در ۹۰۲ق.) در فهرست مفصلش با عنوان «التواریخ المحلیه»[۱] کتابی با نام «مکه» به عبدالرحمن بن ابی‌حاتم نسبت داده است. سنیدی در معجم ما الّف عن مکه عنوان «اخبار مکه» را بر این اثر نهاده است.[۲]

درباره نویسنده

ابن ابی‌حاتم به سال ۲۴۰ق. در ری زاده شد و تحصیلات خود را نزد پدرش ابوحاتم رازی از دانشوران بزرگ آن روزگار[۳] آغاز و به سرزمین‌های گوناگون اسلامی سفر کرد و نزد استادانی پرشمار دانش آموخت.[۴] منابع با القاب حافظ، ناقد، شیخ ‌الاسلام‌ و ثقه،‌ از او به بزرگی یاد کرده‌اند.[۵] شهرت او بیشتر در رجال‌شناسی است و کتاب الجرح و التعدیل او از منابع مهم این شاخه دانشی است. او فقیه، متکلم، مفسر، رجال‌شناس و محدث شافعی بوده و در ری زاده شده و کتاب‌های مشهور الجرح و التعدیل و تفسیر القرآن العظیم[۶] از آنِ او هستند.[۷] وفات او را به سال ۳۲۷ق. دانسته‌اند.[۸]

پانویس

 1. الاعلان بالتوبیخ، ص۲۴۵-۲۸۹.
 2. موسوعة مکة المکرمه، ج۲، ص۲۱۷؛ معجم ما الف عن مکه، ص۵۸.
 3. سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۲۴۶.
 4. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۳۳۸، ۶۳۷؛ نک: تذکرة الحفاظ، ج۳، ص۸۲۹.
 5. طبقات‌ الحفاظ، ص۳۴۶-۳۴۷.
 6. نک: تذکرة الحفاظ، ج۳، ص۸۳۰؛ لسان المیزان، ج۳، ص۴۳۲.
 7. الاعلان بالتوبیخ، ص۲۸۱.
 8. تذکرة الحفاظ، ج۳، ص۸۳۱.

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل اخبار مکه رازی.
 • الاعلان بالتوبیخ: شمس الدین السخاوی (درگذشت در ۹۰۲ق.)، به کوشش فرانس روزنتال، بیروت، دار الکتب العلمیه
 • تذکرة الحفّاظ: الذهبی (درگذشت در ۷۴۸ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی
 • دائرة المعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ، ۱۳۷۲ش
 • سیر اعلام النبلاء: الذهبی (درگذشت در ۷۴۸ق.)، به کوشش گروهی از محققان، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق
 • طبقات الحفاظ: السیوطی (درگذشت در ۹۱۱ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۹۸۳م
 • لسان المیزان: ابن حجر العسقلانی (درگذشت در ۸۵۲ق.)، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۰ق
 • معجم ما الف عن مکه: عبدالعزیز سنیدی، ریاض، مکتبة الملک فهد، ۱۴۲۰ق.