اقانیم العلی فی احوال ام‌القری

Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی حج
اقانیم العلی فی احوال ام‌القری
پدید آورندگان
نویسنده مولا احمد بن حسن یزدی مشهدی
محتوا
موضوع تاریخ مکه
زبان فارسی
نشر
محل نشر ایران

اقانیم العلی فی احوال‌ام القری رساله‌ای در تاریخ مکه نوشته مولا احمد بن حسن یزدی مشهدی است. از این رساله اثری نیست و تنها آقابزرگ تهرانی از آن یاد کرده، این کتاب رساله‌ای به زبان فارسی در مورد تاریخ مکه بوده، که محتوایی از آن در دست نیست.

توضیح اجمالی

نویسنده این رساله، از عالمان و واعظان یزدی مقیم مشهد بوده که به سال 1288ق. به حج مشرّف شده و به سال 1310ق. در مشهد درگذشته است. از رسالۀ او اثری در دست نیست. آقابزرگ تهرانی از این رساله یاد کرده و گویا خود آن را ندیده و نامش را در کتاب دیگر مولا احمد، نواصیص العجب فی زیارة رجب، یافته است. به گفته او، این اثر، رساله‌ای فارسی در تاریخ مکه بوده[۱] و از محتوای کتاب جز این اطلاعی در دست نیست. فهرست‌واره منزوی این اثر را در تاریخ و جغرافیا دانسته است.[۲]

آقابزرگ 17 اثر به مولا احمد یزدی نسبت داده[۳] که از آن میان، خود وی تنها نواصیص العجب را دیده و تصریح کرده که این اثر در ایران به چاپ رسیده است.[۴] کتابشناسان دیگر نیز به تبع آقابزرگ از این کتاب یاد کرده‌اند.[۵]


پانویس

  1. نک: الذریعه، ج11، ص101؛ فهرستواره منزوی، ج1، ص171؛ .
  2. فهرستواره منزوی، ج1، ص171؛ .
  3. الذریعه، ج3، ص11، 39، 80؛ ج4، ص177؛ ج5، ص109؛ ج6، ص263؛ ج7، ص153؛ ج8، ص59؛ ج11، ص101؛ ج12، ص229؛ ج14، ص235؛ ج23، ص148؛ ج24، ص350؛ ج26، ص268؛ ج21، ص266؛ ج22، ص121؛ .
  4. الذریعه، ج11، ص101؛ .
  5. نک: فهرستواره منزوی، ج1، ص171؛ معجم ما کتب فی الحج، ص37؛ .

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل اقانیم العلی فی احوال‌ام القری.
  • الذریعة الی تصانیف الشیعه: آقابزرگ تهرانی (م. 1389ق.)، بیروت، دار الاضواء، 1403ق؛
  • فهرستواره کتاب‌های فارسی: احمد منزوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1374ش؛
  • معجم ما کتب فی الحج و الزیاره: عبدالجبار الرفاعی، دار مشعر، 1427ق؛