نماز طواف

از ویکی حج
مقاله توصیفی فقهی این مقاله، راهنمای عملی احکام فقهی نیست. برای اطلاع از حکم و وظیفه شرعی به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کنید. از جمله نگاه کنید به: نماز طواف (فتاوای مراجع).
نماز طواف
پشت مقام ابراهیم.jpg
دسته اعمال عمره و حج
مکان مسجد‌الحرام پشت مقام ابراهیم
عمل قبلی طواف
عمل بعدی سعی
مکان‌های وابسته مطاف
صفحه فتواهای مراجع نماز طواف (فتاوای مراجع)
جستارهای وابسته اعمال عمره تمتع؛ اعمال حج تمتع

ببینید: آموزش احکام نماز طواف.

نماز طواف دو رکعت نماز واجب است که پس از طواف کعبه به نیّت نماز طواف، پشت مقام ابراهیم(ع) خوانده ‌می‌شود. این نماز مانند نماز صبح است؛ ولی اذان و اقامه ندارد. شک در نماز طواف، حکم شک در نماز واجب دو رکعتی را دارد. مستحب است در رکعت اول نماز طواف، سوره توحید و در رکعت دوم سوره کافرون خوانده شود.

مفهوم‌شناسی و چگونگی

ترتیب اعمال حج تمتع
عمره تمتع
۱ شوال تا ۹ ذوالحجه
احرام در میقاتطوافنماز طوافسعیتقصیر
حج
نهم ذوالحجه
احرام در مکهوقوف در عرفات
شب دهم
وقوف در مشعر
روز دهم
رمی جمره عقبهقربانیحلق یا تقصیر
شب یازدهم
بیتوته در منا
روز یازدهم
رمی جمرات سه‌گانه
شب دوازدهم
بیتوته در منا
روز دوازدهم
رمی جمراتطواف زیارتنماز طوافسعیطواف نساءنماز طواف نساء

نماز طواف دو رکعت نماز است که باید پس از طواف کعبه به نیّت نماز طواف خوانده شود.

نماز طواف مانند نماز صبح است؛ ولی اذان و اقامه ندارد و بر مردان واجب نیست حمد و سوره آن را بلند بخوانند.

مکان و زمان

نماز طواف را باید در مسجدالحرام، پشت مقام ابراهیم(ع) بخوانند؛ به‌طوری که مقام ابراهیم(ع) بین نمازگزار و کعبه واقع شود و چنانچه مسجدالحرام خلوت باشد و مزاحمتی برای دیگران نباشد، هرچه نزدیک‌تر به مقام ابراهیم بایستد بهتر است. به فتوای برخی از فقیهان، نماز طواف در دو طرف مقام و نزدیک به آن نیز، صحیح است.

نماز طواف باید پس از طواف و پیش از سعی خوانده شود و با طواف نباید زیاد فاصله داشته باشد.

شک

شک در نماز طواف، حکم شک در نماز واجب دو رکعتی، مثل نماز صبح را دارد؛ از این رو احکام شک در آن چنین است:

 • شک در شمار رکعت‌ها: اگر در تعداد رکعت‌های نماز طواف شک کند، نماز باطل است.
 • شک در اجزاء: اگر در اجزای نماز، مثل سجده یا تشهد شک کند، دو فرض دارد:
 1. اگر در انجام دادن آن جزء شک کند، چنانچه وارد جزء بعدی نشده آن جزء را به‌جا می‌آورد[یادداشت ۱] و چنانچه از محل آن گذشته باشد، به شک خود اعتنا نمی‌کند و نماز صحیح است.
 2. اگر در صحّت آن جزء شک کند و نمی‌داند آنچه به‌جای آورده صحیح بوده یا نه، به شک خود اعتنا نمی‌کند و نماز صحیح است.
 • شک پس از نماز: اگر بعد از تمام شدن نماز طواف، برایش شکی پیش آید، هر چه باشد اعتنا نمی‌شود و نماز خوانده شده کافی است.

تصحیح نماز

نماز طواف جزء نمازهای واجب است و مانند سایر نمازها باید به‌طور صحیح خوانده شود و چون جزء مجموعه اعمالی است که اگر صحیح نباشد، ممکن است پی‌آمدهایی داشته باشد، مثلاً در احرام باقی بماند، دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ از این رو، بر عمره‌گزار یا حج‌گزار لازم است که برای تصحیح نماز خود اقدام کنند.

چنانچه کسی تلاش کرد و تا وقت اعمال نتوانست نماز خود را تصحیح کند، باید خودش نماز طواف را به‌جا آورد.

مستحبات

نماز طواف دارای مستحباتی است، که برخی از آنها چنین است:

 • خواندن سوره توحید پس از حمد در رکعت اول
 • خواندن سوره کافرون پس از حمد در رکعت دوم[یادداشت ۲]
 • به‌جا آوردن حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر(ص) و آل او پس از نماز
 • طلب قبولی نماز از خداوند
 • خواندن دعاهای وارد شده پس از نماز.

پانویس

 1. برای نمونه، در رکعت دوم پیش از تشهد، شک کند یک سجده به‌جا آورده یا دو سجده، که در این صورت یک سجده دیگر به‌جا می‌آورد.
 2. چنانچه سوره کافرون را نمی‌تواند صحیح بخواند باید هر سوره‌ای که بلد هست بخواند؛ زیرا نماز باید به‌طور صحیح خوانده شود.

منابع

این مقاله برگرفته از کتاب درسنامه مناسک حج، محمدحسین فلاح‌زاده، تهران، مشعر، ۱۳۸۹ش، ص۴۱–۴۴ است.

مقاله‌های مرتبط