مقام محمد حنفیه (نجف)

از ویکی حج

مقام محمد حنفیه، بر پایه گزارشات تاریخی درون خانه‌ای در محله عماره شهر نجف، قرار داشته است، اما در حال حاضر از این مکان اطلاعی در دست نیست.

معرفی اجمالی

این مقام، داخل خانه‌ای در محله عماره شهر نجف، قرار داشته است.[۱] اما از وضعیت فعلی آن، اطلاعی در دست نیست.

محمد حنفیه، فرزند امام علی(ع) است که در کشور عراق، زیارتگاهی نیز در منطقه «قره‌تپه» در استان دیالی به وی منسوب است.

پانویس

  1. ماضی النجف وحاضرها، ج١، ص٩٧.

منابع

این مقاله برگرفته از کتاب زیارت‌گاه‌های عراق، نوشته محمدمهدی فقیه بحرالعلوم و احمد خامه‌یار. بخش «مقام محمد حنفیه»، ج1، ص77. است.
  • ماضی النجف وحاضرها، جعفر آل محبوبة، بیروت، دار الاضواء، ١4٠6ه. ق - ١٩٨6م.