ابوعبدالله یزید بن هرمز فارسی

از ویکی حج
مشخصات فردی
نام کامل یزید بن هرمز فارسی
کنیه ابوعبدالله
زادگاه ایران
فرزندان عبدالله بن یزید
خویشان سرشناس عبدالله بن یزید
دین اسلام
تاریخ درگذشت پس از سال 63 هجری قمری
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌ها جنگ حره
دلیل شهرت صحابه ایرانی پیامبر(ص)
نقش‌های برجسته فرمانده موالی در جنگ حره و محدث

ابوعبدالله یزید بن هرمز فارسی، صحابی پیامبر اسلام(ص) و از بردگان آزاد شده خاندان «ابی‌ذباب»، که در جنگ حره فرمانده «موالی» بود. منابع او را محدثی قابل اعتماد معرفی کرده و پسرش عبدالله بن یزید را از فقهای شهیر مدینه دانسته‌اند.

معرفی اجمالی

یزید بن هرمز فارسی، از بردگان آزاد شده و وابسته خاندان «ابی‌ذباب» از قبیله «دوس» بود. کنیه یزید بن هرمز، «ابوعبدالله» بود و در جنگ «حره» (سال 6٣ ه. ق) که سپاهیان شام به مدینه حمله کردند، فرمانده «موالی» بود. یزید پس از جنگ حره درگذشت. او محدثی معتمد و کم‌حدیث بود. پسرش «عبدالله بن یزید بن هرمز» از فقهای شهیر مدینه بود.[۱]

پانویس

  1. الطبقات الکبری، ج٧، ص٢64.

منابع

این مقاله برگرفته از کتاب صحابه ایرانی پیامبر(ص) و دیگر مسلمانان ایرانی تبار در عصر نبوی، محمود سامانی. بخش «صحابه ایرانی پیامبر»، ص53. است.
  • الطبقات الکبری، ابن سعد، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیة، ١4١٠ه. ق١٩٩٠/م.