ایاس بن عدی

از ویکی حج


ایاس بن عدی: از تیره بنی‌‌عمرو بن مالک بن نجار از قبیله خزرج انصار است. از انصار و شهیدان احد می‌باشد که آگاهی زیادی از او در دست نیست.

معرفی اجمالی

ایاس بن عدی از تیره بنی‌‌عمرو بن مالک بن نجار از قبیله خزرج انصار است.[۱] از زندگانی وی تا سال سوم ق. آگاهی در دست نیست. بسیاری از سیره‌نویسان و صحابه‌نگاران وی را از شهیدان اُحد (3ق.) دانسته‌اند؛[۲] اما ابن‌اسحق، از سیره‌نویسان نخستین، از او یاد نکرده است. در منابع، از تبار او سخنی به میان نیامده است.

پانویس

  1. الاستیعاب، ج1، ص126؛ اسد الغابه، ج1، ص184؛ الاصابه، ج1، ص312.
  2. السیرة النبویه، ج2، ص127؛ جوامع السیره، ص173؛ الاصابه، ج1، ص312.

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل ایاس بن عدی.


  • الاستیعاب: ابن عبدالبر (م. 463ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، 1412ق؛
  • اسد الغابه: ابن اثیر (م. 630ق.)، بیروت، دار الفکر، 1409ق؛
  • الاصابه: ابن حجر العسقلانی (م. 852ق.)، به کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق؛
  • جوامع السیره: ابن حزم الاندلسی (م. 456ق.)، مصر، دار المعارف، 1900م؛
  • السیرة النبویه: ابن هشام (م. 213ق.)، به کوشش السقاء و دیگران، بیروت، المکتبة العلمیه.