فیروز ابودیلمی

از ویکی حج
مشخصات فردی
نام کامل فیروز ابودیلمی
کنیه ابوعبدالله
زادگاه ایران
محل زندگی یمن،صنعا
دین اسلام
تاریخ درگذشت بنابر قول مشهور دوران خلافت عثمان یا سال 53 هجری قمری دوران حکومت معاویه
مشخصات دینی
دلیل شهرت صحابه ایرانی و راوی حدیث پیامبر(ص)

فیروز ابودیلمی، صحابه ایرانی پیامبر اسلام(ص) و از ایرانیان ساکن یمن بود که همراه هیئتی خدمت پیامبر رسید و اسلام آورد. او راوی حدیث رسول‌خدا(ص) بوده و بنابر قول مشهور در زمان خلافت عثمان از دنیا رفت.

نام و کنیه

نام او «فیروز» و کنیه‌اش به اختلاف «ابوعبدالله»، «ابوعبدالرحمان» و «ابوضحاک» ثبت شده است.[۱] او از ابنای فارس در صنعا بود که پس از شنیدن دعوت رسول خدا(ص) همراه هیئتی خدمت آن حضرت رسید و اسلام آورد و به یمن بازگشت.[۲]

برخی او را «ابودیلمی» که نامش فیروز بوده است، معرفی کرده‌اند و گفته‌اند که پیامبر کنیه «ابوعبدالله» را به او داد.[۳]

راوی حدیث

فیروز راوی حدیث رسول‌خدا(ص) نیز بود. مقصود اهل حدیث از «حدثنا الدیلمی» همان فیروز است.[۴] برخی وی را از اصحاب ساکن شام دانسته‌اند، اما عده‌ای این قول را انکار کرده‌اند و بر سکونت وی در یمن تاکید دارند.[۵]

وفات

درباره تاریخ وفات وی در منابع اختلاف است. روایت مشهور، درگذشت او را در خلافت عثمان و برخی دیگر از روایات در سال 5٣ هجری در حکومت معاویه دانسته‌اند.[۶]

پانویس

  1. الاصابه، ج5، ص٢٩٠ و ج٧، ص١٠4.
  2. اسد الغابه، ج٣، ص٣٣١؛ الاصابه، ج5، ص٢٩٠ و ج٧، ص١٠4.
  3. ر. ک: الطبقات الکبری، ج6، ص6٣؛ الاصابه، ج5، ص٢٩٠ و ج٧، ص١٠4؛ تهذیب الکمال، ج١5، ص١٢٨.
  4. الطبقات الکبری، ج6، ص6٣.
  5. اسد الغابه، ج٣، ص٣٣١؛ الاصابه، ج5، ص٢٩٠ و ج٧، ص١٠4.
  6. ر. ک: الطبقات الکبری، ج6، ص6٣؛ اسد الغابه، ج4، ص٣5٣؛ الاصابه، ج٣، ص٣٢٠.

منابع

این مقاله برگرفته از کتاب صحابه ایرانی پیامبر(ص) و دیگر مسلمانان ایرانی تبار در عصر نبوی، محمود سامانی. بخش «صحابه ایرانی پیامبر»، ص50-51. است.
  • تهذيب الكمال، جمال الدين مزى، به كوشش بشار عواد، بيروت، الرساله، ١۴١۵ق.
  • الاصابه فى تمييز الصحابه، ابن حجر عسقلانى، چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلميه، ١۴١۵ه .ق.
  • اسد الغابه فی معرفه الصحابه، ابن اثير جزری، مبارك بن محمد، قم، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان‏، 1367 ش‏.
  • الطبقات الکبری، ابن سعد، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیة، ١4١٠ه. ق١٩٩٠/م.