ثابت بن عمرو

از ویکی حج

ثابت بن عمرو: صحابی پیامبر(ص) و از شهدای احد می‌باشد. وی از راویان احادیث نبوی(ص) و نیز هم‌پیمان انصار بود.

ثابت بن عمرو
مشخصات فردی
نام کامل ثابت بن عمرو بن زید بن عَدی
زادروز و زادگاه یثرب
محل زندگی مدینه
مهاجر/انصار انصار
نسب/قبیله بنی‌اشجع
درگذشت/شهادت مدینه/ 3ق.شهادت
مدفن مدینه
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌ها غزوات بدر و احد
هجرت به مدینه
دلیل شهرت صحابی و انصار
نقش‌های برجسته شرکت در جنگ بدر و احد، راوی احادیث نبوی(ص)

نسب‌شناسی

ثابت بن عمرو بن زید بن عَدی [۱]از قبیله بنی‌اشجع و از هم‌پیمانان انصار بود؛[۲] اما شماری او را از تیره بنی‌نجار خزرج دانسته‌اند.[۳]

غزوات

ایشان در دو غزوه شرکت داشت.

شرکت در غزوه بدر

برخی از سیره‌نگاران، بر خلاف ابن‌ اسحق[۴]او را از حاضران در بدر (2ق.) شمرده‌اند.[۵]

شهادت در غزوه احد

ثابت بن عمرو در نبرد اُحد (3ق.) به شهادت رسید.[۶]

راوی احادیث نبوی

او از راویان حدیث پیامبر(ص) بود[۷]و نسلی از او بر جای نماند.[۸]

پانویس

 1. المغازی، ج1، ص162؛ الاستیعاب، ج1، ص198؛ اسد الغابه، ج1، ص273.
 2. اسد الغابه، ج1، ص273؛ الاصابه، ج1، ص509.
 3. اسد الغابه، ج1، ص274؛ الاصابة، ج1، ص509.
 4. الطبقات، ج3، ص376؛ الاستیعاب، ج1، ص198؛ اسد الغابه، ج1، ص274.
 5. المغازی، ج1، ص162؛ الطبقات، ج3، ص376.
 6. السیرة النبویه، ج2، ص124؛ الطبقات، ج3، ص376؛ البدایة و النهایه، ج3، ص316.
 7. رجال الطوسی، ص31؛ نقد الرجال، ج1، ص315؛ طرائف المقال، ج2، ص129.
 8. الطبقات، ج3، ص276.

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل ثابت بن عمرو.
 • الاستیعاب: ابن عبدالبر (م. 463ق.) ، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، 1412ق.
 • اسد الغابه: ابن اثیر (م. 630ق.) ، بیروت، دار الفکر، 1409ق.
 • الاصابه: ابن حجر العسقلانی (م. 852ق.) ، به کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق.
 • البدایة و النهایه: ابن کثیر (م. 774ق.) ، بیروت، مکتبة المعارف.
 • رجال الطوسی: الطوسی (م. 460ق.) ، به کوشش قیومی، قم، نشر اسلامی، 1415ق.
 • السیرة النبویه: ابن هشام (م. 213ق./218ق.) ، به کوشش السقاء و دیگران، بیروت، دار المعرفه.
 • طرائف المقال: سید علی بروجردی (م. 1313ق.) ، قم، کتابخانه نجفی، 1410ق.
 • الطبقات الکبری: ابن سعد (م. 230ق.) ، بیروت، دار صادر.
 • المغازی: الواقدی (م. 207ق.) ، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، 1409ق.
 • نقد الرجال: السید مصطفی التفرشی (م. قرن11ق.) ، قم، آل البیت، 1418ق.