ابومسروح انس بن کردوی

از ویکی حج
مشخصات فردی
نام کامل انس (انسه) بن کردوی
کنیه ابومسروح
نسب ابومسروح انس بن کردوی بن اشرنیده بن ادوهر بن مهرداد
زادگاه ایران
دین اسلام
تاریخ درگذشت سال 13 هجری قمری
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌ها غزوه بدر، غزوه احد و دیگر غزوات
دلیل شهرت صحابه ایرانی و آزاد شده رسول‌الله(ص)

ابومسروح انس بن کردوی، از صحابه ایرانی رسول‌خدا(ص) و آزاد شده آن حضرت بود که در غزوه بدر، احد و دیگر جنگ‌ها همراه پیامبر حضور داشت. وی سرانجام در سال سیزدهم هجرت، در خلافت ابوبکر یا اولین روزهای خلافت عمر، درگذشت.

معرفی اجمالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

انسه یا انس، متولد منطقه «سراه» و از موالی رسول خدا(ص) و آزاد شده آن حضرت بود.[۱] طبری او را از صحابه ایرانی رسول‌خدا(ص) دانسته است.[۲]

اصل و نسب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در بیشتر منابع به اصل و نسب او اشاره نشده است، اما برخی پدرش را ایرانی و مادرش را حبشی دانسته‌اند: «اصله من عجم الفرس و امه حبشیه». نام پدرش را «کردوی» پسر «اشرنیده» پسر «ادوهر» پسر «مهرداد» ثبت کرده‌اند.

کنیه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

وی کنیه «ابومُسرّح» و به قولی «ابومسروح» داشت.[۳] هنگامی‌که رسول خدا(ص) برای پاسخگویی می‌نشست، انسه به دیگران اجازه می‌داد تا به حضور آن حضرت برسند. او در غزوات بدر، احد و دیگر جنگ‌ها همراه پیامبر بود.

وفات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سرانجام انسه در سال سیزدهم هجرت، در خلافت ابوبکر یا اولین روزهای خلافت عمر، درگذشت.[۴] براساس روایتی که مشهور نیست، او شهید غزوه بدر بوده است.[۵]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. الطبقات الکبری، ج١، ص٣٨6؛ الاستیعاب، ج١، ص١٣٧.
  2. تاریخ طبری، ج٣، ص١٧١.
  3. انساب الاشراف، ج١، صص ٢٨٩، ٢٩6 و 4٧٨.
  4. انساب الاشراف، ج١، صص ٢٨٩، ٢٩6 و 4٧٨؛ تاریخ طبری، ج٣، ص١٧١؛ الاصابه، ج١، صص٢٨١ - ٢٨4.
  5. انساب الاشراف، ج١، ص4٧٨؛ الطبقات، ج٣، ص٣6.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

این مقاله برگرفته از کتاب صحابه ایرانی پیامبر(ص) و دیگر مسلمانان ایرانی تبار در عصر نبوی، محمود سامانی. بخش «صحابه ایرانی پیامبر»، ص41-42. است.
  • تاریخ الطبری، محمد بن جریر الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، بیروت، دارالتراث، ١٩6٧م.
  • الطبقات الکبری، ابن سعد، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیة، ١4١٠ه. ق١٩٩٠/م.
  • الاستيعاب فى معرفة الاصحاب، ابن عبدالبر، تحقيق: على محمد البجاوى، بيروت، دار الجيل، ١٩٩٢م.
  • انساب الاشراف، بلاذری احمد بن یحیی، تحقیق سهیل زکّار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر، ١4١٧ه. ق١٩٩6/م.
  • الاصابه فى تمييز الصحابه، ابن حجر عسقلانى، چاپ اول، بيروت، دار الكتب العلميه، ١۴١۵ه .ق.