اوس بن ارقم

از ویکی حج
اوس بن ارقم
مشخصات فردی
نام کامل اوس بن ارقم بنزید بن قیس
محل زندگی مدینه
مهاجر/انصار انصار
نسب/قبیله تیره بنی‌حارث از قبیله خزرج
خویشان
سرشناس
زید بن ارقم
درگذشت/شهادت از شهدای احد
مدفن محل دفن شهدای احد
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌ها نبرد احد
دلیل شهرت از شهدای احد

اوس بن ارقم صحابی پیامبر، از انصار و شهیدان اُحد می‌باشد. وی برادر زید بن ارقم صحابی است و در نبرد اُحد شرکت کرد با فریادهایش مسلمانان را به بازگشت به صحنه نبرد و دفاع از رسول خدا(ص) دعوت می‌کرد.

نام و نسب

اوس بن ارقم بنزید بن قیس از تیره بنی‌حارث از قبیله خزرج[۱][۲]و برادر زید بن ارقم صحابی است.[۳]

شرکت در نبرد احد

از تولد و زندگی او تا سال سوم ق. آگاهی در دست نیست. وی در این سال در نبرد اُحد شرکت کرد و هنگام غافل‌گیری مسلمانان از سوی قریش و فرار آنان، از کسانی بود که با فریادهایش مسلمانان را به بازگشت به صحنه نبرد و دفاع از رسول خدا(ص) فراخواند.[۴]سرانجام وی در همین نبرد به شهادت رسید.[۵][۶][۷]به ‌گزارش سمهودی، قبر اوس درکنار دیگر شهیدان اُحد در همین مکان زیارتگاه بوده است.[۸]در منابع، فرزندی برای او ‌گزارش نشده است.

پانویس

 1. السیرة النبویه، ج2، ص125.
 2. الاستیعاب، ج1، ص118.
 3. انساب الاشراف، ج1، ص403.
 4. امتاع الاسماع، ج1، ص159.
 5. المغازی، ج1، ص258.
 6. السیرة النبویه، ج2، ص125.
 7. الطبقات، ج3، ص398.
 8. وفاء الوفاء، ج3، ص113.


منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل اوس بن ارقم.
 • الاستیعاب: ابن‌عبدالبر (م. 463ق.) ، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، 1412ق؛
 • امتاع الاسماع: المقریزی (م. 845ق.) ، به کوشش محمد عبدالحمید، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1420ق؛
 • انساب الاشراف: البلاذری (م. 279ق.) ، به کوشش زکار و زرکلی، بیروت، دار الفکر، 1417ق؛
 • السیرة النبویه: ابن هشام (م. 213/218ق.) ، به کوشش السقاء و دیگران، بیروت، المکتبة العلمیه؛
 • الطبقات الکبری: ابن سعد (م. 230ق.) ، به کوشش محمد عبدالقادر، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1418ق؛
 • المغازی: الواقدی (م. 207ق.) ، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، 1409ق؛
 • وفاء الوفاء: السمهودی (م. 911ق.) ، به کوشش محمد عبدالحمید، بیروت، دار الکتب العلمیه، 2006م.