ثقف بن فروه

از ویکی حج

ثَقَف بن فَروه، صحابی پیامبر(ص) و از شهیدان غزوه اُحد بوده است.

ثقف بن فروه
مشخصات فردی
نام کامل ثقف یا ثقب/ثقیب بن فروة بن بَدَن
لقب انصاری
مهاجر/انصار انصار
نسب/قبیله تیره بنی‌ساعده قبیله خزرج
درگذشت/شهادت 3 قمری، شهادت در غزوه احد
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌ها غروه احد
دلیل شهرت صحابی، انصار

نسب‌شناسی

ثقف (عبدالله) [۱] یا ثقب/ثقیب [۲] بن فروة بن بَدَن انصاری [۳] از تیره بنی‌ساعده قبیله خزرج بود. [۴]

نام‌های دیگر

نام‌های دیگری نیز برای وی یاد شده [۵] که برخی تصحیف نام ثقف [۶] است.

شهادت در احد

بر پایه گزارشی، او در غزوه اُحد به شهادت رسید. [۷]

از زندگی و محل دفن او گزارشی در دست نیست.

پانویس

 1. انساب الاشراف، ج1، ص403.
 2. الاستیعاب، ج1، ص217؛ اسد الغابه، ج1، ص293.
 3. السیرة النبویه، ج2، ص125.
 4. السیرة النبویه، ج2، ص125؛ انساب الاشراف، ج1، ص403.
 5. الاستیعاب، ج1، ص217؛ اسد الغابه، ج1، ص293؛ الاصابه، ج1، ص525.
 6. المغازی، ج1، ص302؛ الاستیعاب، ج1، ص217؛ اسد الغابه، ج4، ص580؛ الاصابه، ج1، ص525.
 7. السیرة النبویه، ج2، ص122، 125؛ تاریخ خلیفه، ص27، 30؛ الاستیعاب، ج1، ص216.

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل ثَقَف بن فَروه.
 • الاستیعاب: ابن عبدالبر (م. 463ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، 1412ق.
 • اسد الغابه: ابن اثیر (م. 630ق.)، بیروت، دار الفکر، 1409ق.
 • الاصابه: ابن حجر العسقلانی (م. 852ق.)، به کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق.
 • انساب الاشراف: البلاذری (م. 279ق.)، به کوشش زکار و زرکلی، بیروت، دار الفکر، 1417ق.
 • تاریخ خلیفه: خلیفة بن خیاط (م. 240ق.)، به کوشش فواز، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق.
 • السیرة النبویه: ابن هشام (م. 213ق./218ق.)، به کوشش السقاء و دیگران، بیروت، دار المعرفه.
 • المغازی: الواقدی (م. 207ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، 1409ق.