ثابت بن وقش انصاری

از ویکی حج

ثابت بن وَقش انصاری، صحابی رسول خدا(ص) و از تیره بنی‌عبدالاشهل قبیله اوس بوده است.

وی پس از حرکت سپاه اسلام به سوی احد، با آرزوی دستیابی به شهادت، خود را به لشکر اسلام رسانده و سرانجام به دست مشرکان به شهادت می‌رسد.

منابع تاریخی، ثابت را از راویان حدیث رسول خدا(ص) دانسته‌اند.

ثابت بن وقش انصاری
مشخصات فردی
نام کامل ثابت بن وقش بن زغبه
لقب انصاری
محل زندگی مدینه
مهاجر/انصار انصار
نسب/قبیله تیره بنی‌عبدالاشهل قبیله اوس
درگذشت/شهادت 3 قمری، شهادت در غزوه احد
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌ها غزوه احد
دلیل شهرت صحابی و انصار
نقش‌های برجسته راویان حدیث رسول خدا(ص)

نسب‌شناسی

ثابت بن وقش بن زغبه [۱] از تیره بنی‌عبدالاشهل قبیله اوس بود. [۲]

شهادت در احد

پیامبر(ص) هنگام بیرون آمدن از مدینه در غزوه احد، او و حسیل بن جابر را که هر دو پیر بودند، همراه با زنان و کودکان در مدینه باقی نهاد.

پس از حرکت سپاه اسلام، آن دو از ماندن در مدینه پشیمان شدند و با آرزوی دستیابی به شهادت، خود را به لشکر اسلام رساندند و به دست مشرکان به شهادت رسیدند. [۳]

البته برخی نام ثابت را در زمره شهیدان احد ثبت نکرده‌اند. [۴]

شهادت برادر و فرزندان

صحابه‌نگاران از شهادت برادر او رفاعه در این نبرد به دست خالد بن ولید گزارش داده‌اند. [۵]

نیز از شهادت دو فرزند ثابت، سلمه و عمرو، به دست ابوسفیان و ضرار بن خطاب، برادر عمر، یاد کرده‌اند. [۶]

برخی از اسلام آوردن عمرو در این نبرد و بشارت پیامبر به بهشتی بودن او گزارش داده‌اند. [۷] سلیم، دیگر فرزند ثابت، در جنگ‌های احد، خندق و حدیبیه حضور داشت و در غزوه خیبر (7ق.) به شهادت رسید. [۸]

راوی احادیث نبوی

ثابت را از راویان حدیث رسول خدا(ص) دانسته‌اند. [۹]

پانویس

 1. الاستیعاب، ج1، ص204؛ الاصابه، ج1، ص514.
 2. عیون الاثر، ج2، ص39-40؛ اسد الغابه، ج1، ص120.
 3. تاریخ طبری، ج2، ص530؛ اسد الغابه، ج1، ص280؛ الاصابه، ج1، ص514.
 4. المغازی، ج1، ص301؛ تاریخ الاسلام، ج2، ص201.
 5. الاستیعاب، ج2، ص501؛ اسد الغابه، ج2، ص81.
 6. المغازی، ج1، ص301؛ انساب الاشراف، ج1، ص328.
 7. الانساب الاشراف، ج1، ص325؛ تاریخ طبری، ج4، ص431؛ اسد الغابه، ج1، ص120.
 8. الاستیعاب، ج2، ص646؛ اسد الغابه، ج2، ص292.
 9. رجال الطوسی، ص31

منابع

Links.pngمحتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل ثابت بن وَقش انصاری.
 • الاستیعاب: ابن عبدالبر (م. 463ق.)، به کوشش البجاوی، بیروت، دار الجیل، 1412ق.
 • اسد الغابه: ابن اثیر (م. 630ق.)، بیروت، دار الفکر، 1409ق.
 • الاصابه: ابن حجر العسقلانی (م. 852ق.)، به کوشش علی معوض و عادل عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1415ق.
 • انساب الاشراف: البلاذری (م. 279ق.)، به کوشش زکار و زرکلی، بیروت، دار الفکر، 1417ق.
 • تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر: الذهبی (م. 748ق.)، به کوشش عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، 1410ق.
 • تاریخ طبری (تاریخ الامم و الملوک): الطبری (م. 310ق.)، به کوشش محمد ابوالفضل، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 • رجال الطوسی: الطوسی (م. 460ق.)، به کوشش قیومی، قم، نشر اسلامی، 1415ق.
 • عیون الاثر: ابن سید الناس (م. 734ق.)، بیروت، دار القلم، 1414ق.
 • المغازی: الواقدی (م. 207ق.)، به کوشش مارسدن جونس، بیروت، اعلمی، 1409ق.